Agenda Dieren (cirkel van geweld op gemeen­te­lijke website)


21 april 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Agenda Dieren;

Constaterende dat:

in de helft van de gevallen van huiselijk geweld is er ook sprake van dierenmishandeling;
bij een constatering van dierenmishandeling is de kans meer dan 30% dat er sprake is van huiselijk geweld.

Overwegende dat:

dierenmishandeling nog niet is opgenomen bij de verschillende vormen van huiselijk geweld zoals ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld op de website van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland.

Verzoekt het college van burgemeesters en wethouders:

bewustwording verder te vergroten door de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling een plek te geven op de website 020veiligthuis.nl van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en op de gemeentelijke website bij de aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

niemand