Agenda Dieren (maat­schap­pelijk draagvlak geen voor­waarde)


21 april 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Agenda Dieren;

Overwegende dat:

maatschappelijk draagvlak geen voorwaarde zou moeten zijn voor het aanpakken van dierenleed.

Besluit:

de volgende tekst op pagina 15:

“Indien de gemeente bevoegdheden heeft binnen het kader van dierenwelzijn en er is voldoende maatschappelijk draagvlak voor het treffen van een maatregel dan kan de gemeente de uitvoering van die maatregel overwegen.”

te wijzigen in:

“Indien de gemeente bevoegdheden heeft binnen het kader van dierenwelzijn en er zijn mogelijkheden voor het treffen van een maatregel dan kan de gemeente de uitvoering van die maatregel overwegen.”

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

Alleanderepartijen

Lees onze andere moties

Agenda Dieren (acties niet toetsen aan maatschappelijk draagvlak)

Lees verder

Agenda Dieren (onderzoek naar stop op verkoop levende vissen, kreeften en krabben op markten)

Lees verder

    Word actief Doneer