Agenda Dieren (geen verkoop dieren tuin­centra)


21 april 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Agenda Dieren;

Overwegende dat:

de Agenda Dieren erkent dat een bewuste keuze bij de aanschaf van een dier lastig te maken is;
gezien het aantal gedumpte huisdieren en matig dierenwelzijn bij bijvoorbeeld gehouden konijnen de verplichte voorlichting tekortschiet;
tuincentra, ofwel winkels die niet hoofdzakelijk gericht zijn op de verkoop van dieren, door het plaatsen van dieren tussen de tuingerelateerde artikelen extra aanzetten tot impulsaankopen.

Besluit:

Aan de tabel op pagina 20 toe te voegen:

Verantwoorde verkoop van huisdieren De gemeente gaat in gesprek met Amsterdamse tuincentra die dieren verkopen om deze verkoop af te bouwen Wethouder Dierenwelzijn Dierenverkooppunten

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

SP, D66, PvdD

Tegen