Agenda Dieren (gedragscode dieren in de media en kunst)


21 april 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Agenda Dieren;

Constaterende dat:

dieren ook gebruikt worden in media en kunst, voor bijvoorbeeld reclamedoeleinden en promotieactiviteiten.

Verzoekt het college van burgemeesters en wethouders:

een gedragscode en voorwaarden op te stellen ten aanzien van het gebruik van dieren voor media en kunst in Amsterdam.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

Alleanderepartijen