Agenda Dieren (geen levende kerst­stallen)


21 april 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Agenda Dieren;

Overwegende dat:

de tijdelijke provisorische huisvesting in levende kerststallen niet voldoet aan de behoefte van de dieren die erin staan;
de vele mensen, drukte en lawaai rondom kerststallen en het van hot naar het slepen kan zorgen voor stress bij dieren;
de Wethouder Dierenwelzijn op 14 juni 2014 in het debat over het coalitieakkoord toezegde dat er geen vergunningen meer afgegeven zouden worden voor kerststallen met levende dieren.

Besluit:

in de tabel op pagina 29 als nieuwe rij toe te voegen:

Terugdringen van evenementen met dieren

Er worden geen vergunningen meer afgegeven voor kerststallen met levende dieren

Wethouder dierenwelzijn

Bestuurscommissies

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen