Agenda Dieren (circussen zonder dieren)


21 april 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Agenda Dieren;

Overwegende dat:

in 2010 de gemeenteraad een motie heeft aangenomen om een voorkeursbeleid te voeren voor circussen zonder wilde dieren;
het gebruik van wilde zoogdieren in circussen en evenementen sinds september 2015 verboden is (op een aantal uitzonderingen na);
een circus ook voor de uitgezonderde wilde zoogdieren (zoals kamelen en alpaca’s), gedomesticeerde zoogdieren (zoals paarden en koeien) en andere diersoorten (krokodillen) geen geschikte leefomgeving is;
er gemeenten zijn die een voorkeursbeleid voor circussen zonder dieren voeren, zoals de gemeente Beverwijk.

Besluit:

in de tabel op pagina 29 als nieuwe rij toe te voegen:

Terugdringen van evenementen met dieren Amsterdam onderzoekt de mogelijkheden voor een voorkeursbeleid voor circussen zonder dieren Wethouder dierenwelzijn Bestuurscommissies

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

CDA