Agenda Dieren (chip­plicht voor katten)


21 april 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Agenda Dieren;

Overwegende dat:

In de concept Agenda Dieren de volgende tabel staat:

Inzet Acties Verantwoordelijk portefeuillehouder In samenwerking met
Honden en katten hebben een chipregistratie. Samen met andere gemeenten wordt de rijksoverheid verzocht om een algemene verplichting tot chipregistratie in te gaan stellen voor katten. Wethouder Dierenwelzijn

Andere gemeenten

in de Nota van Beantwoording als reactie op een zienswijze staat: ‘De gemeente neemt het initiatief om samen met andere gemeenten de rijksoverheid te verzoeken om een algemene verplichting tot chipregistratie in te gaan stellen voor katten.’ En een zienswijze hierover ‘leidt niet tot wijziging van de Agenda’.

Besluit:

de tabel, zoals aanwezig in de Concept Agenda Dieren, weer toe te voegen onder 2.3.3. Chipregistratie:

Inzet Acties Verantwoordelijk portefeuillehouder In samenwerking met
Honden en katten hebben een chipregistratie. Samen met andere gemeenten wordt de rijksoverheid verzocht om een algemene verplichting tot chipregistratie in te gaan stellen voor katten. Wethouder Dierenwelzijn Andere gemeenten

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

niemand