Agenda Dieren (acties niet toetsen aan maat­schap­pelijk draagvlak)


21 april 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Agenda Dieren;

Overwegende dat:

maatschappelijk draagvlak geen voorwaarde zou moeten zijn voor het aanpakken van dierenleed.

Besluit:

De volgende tekst op pagina 15 uit de opsomming over het niet tot handelen overgaan te schrappen:

“wanneer er onvoldoende maatschappelijk draagvlak is voor een maatregel”.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

Alleanderepartijen