Actu­a­liteit Schiphol (geen woningbouw nabij Schiphol)


20 april 2016

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de uitzending van Zembla over de gezondheidseffecten van langdurige blootstelling aan ultrafijnstof (geen woningbouw nabij Schiphol).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de uitzending van Zembla over de gezondheidseffecten van langdurige blootstelling aan ultrafijnstof;

Overwegende dat:

- verschillende omliggende gemeenten van Schiphol, waaronder Amsterdam, op een aantal reeds bebouwde woninbouwlocaties nabij de vluchtroutes van vliegtuigen woningen mogen bijbouwen;
- het onverstandig is woningen onder de rook van Schiphol te realiseren zolang er nog onderzoek loopt naar de gezondheidsschade van ultrafijnstof van vliegverkeer op omwonenden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- geen nieuwe woningen nabij Schiphol te realiseren tot er meer duidelijkheid is over de gezondheidseffecten van ultrafijnstof van vliegverkeer op omwonenden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Alleanderepartijen