Stop op het afsteken van vuurwerk door parti­cu­lieren: op naar een profes­si­onele vuur­werkshow van formaat


5 oktober 2016

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling levert veel problemen op voor mens, dier en milieu. Wat de Partij voor de Dieren betreft staat de viering van jaarwisseling met consumentenvuurwerk niet in verhouding tot de vele gewonden, schade en overlast. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren dient daarom een initiatiefvoorstel in met als doel een stop op het afsteken van particulier vuurwerk.

Status: in de gemeenteraadsvergadering van 20 december 2017 is dit initiatiefvoorstel aangenomen met twee amendementen daarin verwerkt: professionele vuurwerkshow vanaf jaarwisseling 2018/2019 en aanhaken op landelijke wetgeving.

Voor

Tegen