Schrif­te­lijke vragen inzake vuurwerk in Amsterdam naast Oud en Nieuw


Indiendatum: apr. 2019

Schriftelijke vragen van het lid J. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake vuurwerk in Amsterdam naast Oud en Nieuw

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

Partij voor de Dieren is van mening dat de balans van vuurwerk negatief doorslaat op basis van overlast, vervuiling en verstoring van de natuur. Derhalve is de Partij voor de Dieren van mening dat vuurwerk zoveel mogelijk aan banden moet worden gelegd. Nu is er regelmatig vuurwerk in Amsterdam naast het gebruikelijke moment met Oud en Nieuw.

De Partij voor de Dieren staat hierin niet alleen, aangezien het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren dat pleit voor zoveel mogelijk vuurwerkvrije zones tijdens oud en nieuw en vuurwerk buiten oud en nieuw aan banden te leggen, is aangenomen door een ruime meerderheid in de gemeenteraad. In februari 2018 werd een motie unaniem aangenomen om vuurwerk bij evenementen in Amsterdam tijdens het broedseizoen te verbieden en dit te bespreken met het provinciaal bestuur.

Vuurwerkvergunningen worden afgegeven door de provincie, echter betekent dat zeker niet dat de Gemeente Amsterdam en het college hier geen invloed op kunnen uitoefenen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1) Hoeveel vuurwerkshows, buiten Oud en Nieuw, zijn vergund in 2018, op welke locatie en wanneer?

2) Kunt u een overzicht geven van alle geplande vuurwerkshows, aangevraagde en verleende vergunningen voor vuurwerk in de gemeente Amsterdam voor het jaar 2019?

3) Maakt de gemeente bezwaar tegen aangevraagde en verleende vergunningen voor vuurwerk?

a. Zo ja, op welke manier?

b. Zo nee, waarom niet?

4) Kan het Stedelijk Evenementenbureau een rol spelen in het ontmoedigen van vuurwerkshows?

5) Het stadsdeel sluit de huurovereenkomsten af met de evenementenorganisator. Er komen meer verzoeken tot het organiseren van evenementen binnen dan dat er volgens de locatieprofielen mogen. Er worden op stadsdeelniveau dus keuzes gemaakt welke evenementen er wel en niet plaatsvinden. Kan het afsteken van vuurwerk een richtlijn worden om evenementen met vuurwerk niet te contracteren?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren)

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de ligplaatsen voor de commerciële rondvaart

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de kaalslag aan de Populierenweg in de Ecologische Structuur in Oost

Lees verder

    Word actief Doneer