Schrif­te­lijke vragen inzake plastic netjes in de grond


Indiendatum: jan. 2020

Bij een opruimactie in Leiden eind december 2019 zijn meer dan 10.000 plastic netjes gevonden (i). Deze netjes zijn onderdeel van zogenaamd gefundeerd gras, zodat er meer evenementen gehouden kunnen worden op de grasmat. De netjes belanden in Leiden massaal in het water en boven de grond. Ook Amsterdam plastificeert de bodem om er evenementen op te kunnen houden, bij de Westergasfabriek (ii) en op het Zeeburgereiland (iii). Verder wordt er in veel stukken gesproken over “gefundeerd gras” maar niet toegelicht op welke manier dit gebeurt.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Kan het college een overzicht geven van locaties waar plastic netjes in de bodem zijn verwerkt, en per locatie toelichten wat de reden daarvoor is?

2. Is al het gefundeerde of gewapende gras in Amsterdam aangelegd met plastic netjes of zijn er ook andere methoden waarmee dit gebeurt? Zo ja, welke en waar zijn die toegepast?

3. Zijn er op dit moment plannen om de bodem te verstevigen met plastic netjes? Zo ja, op welke locaties?

4. Hoe beoordeelt het college het gebruik van zoveel plastic in de bodem?

5. Wat zijn de effecten van deze netjes in de bodem op de ecologie (bodemleven, uitlekken van schadelijke stoffen)?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa

i https://sleutelstad.nl/2019/12...
ii https://www.cobouw.nl/bouwbree...
iii Gemeente Amsterdam, 2017: Urban Sport Zone: het parkontwerp

Indiendatum: jan. 2020
Antwoorddatum: 3 feb. 2020

1. Kan het college een overzicht geven van locaties waar plastic netjes in de bodem zijn verwerkt, en per locatie toelichten wat de reden daarvoor is?

Antwoord

Locaties waar kunststof matjes zijn gebruikt:

Westergasfabriek: evenemententerrein; stabilisatie/versteviging grastoplaag.

Zeeburgereiland: intensieve recreatieve speellocatie; stabilisatie grastoplaag.

Rembrandtpark: evenemententerrein; stabilisatie/versteviging grastoplaag.

Vondelpark: intensieve recreatieve speellocaties; stabilisatie grastoplaag

Parkeerplaats Amsterdamse Bos; versteviging van grasparkeerplaats.

Middenbermen Ookmeerweg, Plesmanlaan; uitwijk-doorrij locatie voor nood- en hulpdiensten. Zonder deze versteviging geen groene oplossing mogelijk.

Waar in de stad gewerkt wordt met graszoden of big rolls graszoden worden dunne kunststof matjes in de bewortelde zone verwerkt (tijdens opkweek) op plekken met uitzonderlijke gebruiksdruk.

2. Is al het gefundeerde of gewapende gras in Amsterdam aangelegd met plastic netjes of zijn er ook andere methoden waarmee dit gebeurt? Zo ja, welke en waar zijn die toegepast?

Antwoord
Nee, niet alle aanleg van gefundeerd of gewapend gras bestaat uit kunststof matjes. Voor diverse toepassingen en verschillende ondergronden wordt perlocatie bekeken wat de beste oplossing is.
Voor evenemententerrein Tuinen van West en het Martin Luther King park is een grove steenslag gebruikt waar gras doorheen gezaaid is. Dit blijkt tot nu toe geen geslaagde pilot.
Het Museumplein heeft een sterk bezande toplaag waardoor draagkracht en ontwatering toenemen. Consequentie is dat meerdere keren per jaar grasvervangingen en/of specialistisch onderhoud nodig is.

3. Zijn er op dit moment plannen om de bodem te verstevigen met plastic netjes? Zo ja, op welke locaties?

Antwoord
Nee, hiervoor zijn geen plannen.

4. Hoe beoordeelt het college het gebruik van zoveel plastic in de bodem?

Antwoord
Het beperkt gebruik van verstevigingsmiddel is bij juist beheer en onderhoud een stabiele oplossing voor fundering van gras. Mochten er andere producten op de markt komen zal dit nieuwe opties bieden.

5. Wat zijn de effecten van deze netjes in de bodem op de ecologie (bodemleven, uitlekken van schadelijke stoffen)?

Antwoord
Het toegepaste polypropyleen is een vrij basale kunststof met UV bescherming, zonder kleur toevoegingen. Na einde levensduur van de grasmat (renovatie) zijn deze matjes uit de toplaag te zeven en als recycle materiaal her te gebruiken. De netjes zitten verankerd in de bodemtoplaag van het gras. Door juist beheer wordt verspreiding naar de omgeving voorkomen. De netjes worden toegepast in zeer schrale bodems (2-3% organisch stof) met minimaal bodemleven. Groot bodemleven als torren, kevers, wormen en emelten etc. komen niet voor in deze bodems.