Schrif­te­lijke vragen inzake plannen voor een zwembad en een tram­remise in het Flevopark


Schriftelijke vragen van het lid J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake plannen voor een zwembad en een tramremise in het Flevopark

Aan het college van burgemeester en wethouders


De Partij voor de Dieren is voor een groen Amsterdam. Onze partij wil dat de stad een gezonde leefomgeving is voor haar bewoners en dat de parken beschermd worden. Plannen om alle open plekken en groene ruimtes te bebouwen of met andere activiteiten te belasten moeten dan ook tegen gegaan worden. Het is de fractie van de Partij voor de Dieren ter ore gekomen dat er plannen zijn die enorme gevolgen zullen hebben voor het Flevopark, namelijk het plaatsen van een tramremise en het realiseren van een binnenbad in het park. De Partij voor de Dieren fractie maakt zich zorgen over de afbreuk van het groen en wil daarom opheldering over de toekomst van het Flevopark.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Volgens de Agenda Zwembaden vindt er tussen 2018 en 2022 een transformatie van het Flevoparkbad plaats waarbij het buitenbad een gecombineerd binnen- en buitenbad zal worden. Dit mogelijk in combinatie met sporthal Zeeburg en te onderzoeken private initiatieven. In welke fase bevindt de gemeente zich nu in dit proces?
  2. Kan de wethouder schetsen wat de gevolgen voor het Flevopark zijn wanneer er een binnenbad gerealiseerd zal worden?
  3. Wat wordt bedoeld met het mogelijk combineren van de transformatie van het Flevoparkbad met sporthal Zeeburg? Zijn er ook plannen voor extra sportvoorzieningen in het Flevopark buiten het zwembad om? Graag een toelichting.
  4. Welk verzorgingsgebied denkt de gemeente te bedienen met een binnenbad in het Flevopark?
  5. Het Flevopark is momenteel één van vier zoeklocaties voor de tramremise. Hoe ziet de planning van het besluitvormingsproces over de locatie voor de tramremise eruit?
  6. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren fractie eens dat de parken beschermd dienen te worden en dat het onwenselijk is om schaarste als gevolg van verdichting van de stad op te lossen ten koste van de ruimte van de parken? Graag een toelichting.
  7. Ziet de wethouder mogelijkheden voor deze voorzieningen op andere locaties waarbij er geen groen opgeofferd hoeft te worden, bijvoorbeeld binnen IJburg tweede fase?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa