Schrif­te­lijke vragen inzake het gebruik van klemmen in het Amster­damse Bos waardoor een hond is vast­ge­klemd en bijna verdronk


Afgelopen weekend raakte een hond gewond in het Amsterdamse Bos toen het dier met haar poot in een klem stapte in een hondenlosloopgebied (het begrazingsgebied aan de Koenenkade).[1] Zij raakte hierdoor zo in paniek dat ze bijna verdronk.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. Is het college op de hoogte van dit incident? Zo ja, hoe beoordeelt het college dit?
 2. Is deze klem in opdracht van gemeente Amsterdam geplaatst? Zo nee, in opdracht van wie is de klem dan geplaatst?
 3. Was er op enige manier aangegeven dat er klemmen liggen?
 4. Met welk doel is deze klem geplaatst?
 5. Zijn er diervriendelijke alternatieven onderzocht in plaats van het gebruik van een klem?
 6. Zijn er meer klemmen aanwezig in het Amsterdamse Bos? Zo ja, hoeveel, waar en met welk doel? Zijn er diervriendelijke alternatieven onderzocht? Wordt de aanwezigheid van klemmen aangegeven?
 7. Zijn er ook op andere plaatsen in Amsterdam klemmen aanwezig? Zo ja, hoeveel, waar en met welk doel? Zijn er diervriendelijke alternatieven onderzocht?
 8. Betreft dit ook andere losloopgebieden voor honden?
 9. Wordt er op enige manier op de locaties aangeduid dat er klemmen geplaatst zijn?
 10. Is het bekend hoeveel andere dieren er onbedoeld gewond raken of sterven in deze klemmen? Zo ja, welke diersoorten en hoe vaak gebeurt dit?
 11. Is het college het met de PvdD eens dat klemmen nooit diervriendelijk zijn?
 12. Gaat het college zich ervoor inzetten om via diervriendelijke alternatieven en voorlichting te zorgen dat nooit meer klemmen gebruikt worden?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

[1] https://www.at5.nl/artikelen/192072/hond-gewond-door-klem-in-amsterdamse-bos