Schrif­te­lijke vragen inzake het verdwijnen van het restaurant uit boerderij Langerlust in Amsterdam Zuidoost


Indiendatum: apr. 2018

Schriftelijke vragen van het lid J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake het verdwijnen van het restaurant uit boerderij Langerlust in Amsterdam Zuidoost

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
In Amsterdam Zuidoost heerst veel onzekerheid over de bestemming van boerderij Langerlust, gevestigd vlakbij de Gaasperplas. Het restaurant The Colour Kitchen, een maatschappelijk project waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken, zal door een huurverhoging van de gemeente vertrekken.[1] Bewoners van Zuidoost zijn een petitie gestart om het vertrek van het restaurant tegen te houden.[2]

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is het waar dat de gemeente de huurprijs voor boerderij Langerlust heeft verhoogd? Zo ja, wanneer is dit besloten en om welke reden? Zo nee, hoe zit het dan?
  2. Zijn omwonenden betrokken en geïnformeerd geweest over de plannen voor boerderij Langerlust? Zo ja, wanneer en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
  3. Deelt het college de mening dat boerderij Langerlust vanwege de sociale en maatschappelijke functie van belang is voor de buurt?
  4. Wat zijn de plannen van de gemeente met de panden van boerderij Langerlust?
  5. Deelt het college de mening dat de natuur niet aangetast mag worden voor het creëren van een horecafunctie op een andere plek in de omgeving?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa

[1] https://www.parool.nl/amsterdam/protest-bij-boerderij-langerlust-om-verdwijnen-horeca~a4592597/

[2] http://www.at5.nl/artikelen/180871/petitie-en-protest-voor-behoud-buurtboerderij-langerlust-de-enige-plek-in-zuidoost-om-rustig-te-zitten

Indiendatum: apr. 2018
Antwoorddatum: 4 jun. 2018

1. Is het waar dat de gemeente de huurprijs voor boerderij Langerlust heeft verhoogd? Zo ja, wanneer is dit besloten en om welke reden? Zo nee, hoe zit het dan?

Antwoord:
De gemeente heeft de huurprijs voor boerderij Langerlust niet verhoogd. Tot 30 juni 2017 was Pantar de hoofdhuurder van boerderij Langerlust en bestond er tussen Pantar en The Colour Kitchen (TCK) een samenwerkingsovereenkomst voor een deel van het programma. Per 30 juni 2017 heeft Pantar de samenwerking met TCK ontbonden en de huur opgezegd. Omdat TCK de horecaactiviteiten wilde continueren en omdat de gemeente leegstand van boerderij Langerlust onwenselijk vond, is er een nieuwe overeenkomst tussen TCK en de gemeente afgesloten ingaande 1 juli 2017. TCK is een commerciële onderneming echter een verhuring tegen zakelijk tarief bleek niet haalbaar. Daarom is gekozen voor een bruikleen-overeenkomst. Deze overeenkomst is in overleg met TCK en het stadsdeel Zuidoost aangegaan om de periode te overbruggen, waarbinnen de gemeente een nieuwe bestemming voor boerderij Langerlust gaat bepalen. De bruikleenovereenkomst is 'om niet' en TCK betaalt alleen de nutsvoorzieningen.

2. Zijn omwonenden betrokken en geïnformeerd geweest over de plannen voor boerderij Langerlust? Zo ja, wanneer en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Binnen de gemeente wordt momenteel besproken welk beleidsmatig programma op zoek is naar huisvesting en geschikt is voor boerderij Langerlust. Zodra dit bekend is, zullen omwonenden worden geïnformeerd.

3. Deelt het college de mening dat boerderij Langerlust vanwege de sociale en maatschappelijke functie van belang is voor de buurt?

Antwoord:
Het college is van mening dat boerderij Langerlust van belang is voor zowel de buurt als voor passanten en regelmatige gebruikers van deze voorziening.

4. Wat zijn de plannen van de gemeente met de panden van boerderij Langerlust?

Antwoord:
De gemeente gaat zoeken naar een nieuwe invulling van boerderij Langerlust, waarbij de gemeente horeca en arbeidskrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt graag terugziet.

5. Deelt het college de mening dat de natuur niet aangetast mag worden voor het creëren van een horecafunctie op een andere plek in de omgeving?

Antwoord:
Het Gaasperplaspark is een voorziening voor alle Amsterdammers om te kunnen recreëren en te genieten van de natuur. Waar Natuurnetwerk Nederland (NNN) en het Groengebied Amstelland dat toestaan is uitbreiding van horeca mogelijk.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de plannen voor een nieuw proefdiercentrum van de VU

Lees verder

Schriftelijke vragen van het lid J.F.W. van Lammeren inzake maaien zonder plastic afval op te ruimen

Lees verder

    Word actief Doneer