Schrif­te­lijke vragen inzake het opheffen van extra bomen­beleid van de stads­delen


Indiendatum: 20 jul. 2021

Door schriftelijke vragen kwam afgelopen maart aan het licht dat stadsdeel West er nog een eigen lokale bomenbeleid uit 2012 op nahoudt. In tegenstelling tot de regels van het centrale bomenbeleid (dat sinds 2016 van kracht is) is lichtbeneming in dit beleid van West wél een grond voor het verlenen van een kapvergunning. Het college zou op korte termijn in gesprek gaan met de stadsdelen over de verhouding tussen de verschillende regels.[i] In april jl. heeft ondergetekende in een rondvraag in de commissie Wonen en Bouwen van de verantwoordelijke wethouder te horen gekregen dat hierover nog geen nieuws was, maar dat de intentie is dat er één set regels gelden.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Hoe staat het ervoor met het inventariseren bij de stadsdelen of er nog meer lokale regels bestaan voor het bomenbeleid? Kan het college de uitkomsten delen?
  2. Welke regels zijn op dit moment geldig? Het laatste centrale gemeentelijke beleid en/of de lokale regels op stadsdeelniveau?
  3. Welke vervolgstappen gaat het college nemen om tot één set regels te komen en binnen welke termijn wordt dit verwacht?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker


[i] https://amsterdam.partijvoorde...