Schrif­te­lijke vragen inzake de promotie van het boeren­protest op de Dam


Inleiding

Op vrijdag 13 januari demonstreren boeren op de Dam. De burgemeester zegt de boeren te verwelkomen en mee te willen werken aan ‘een vruchtbare en veilige dialoog tussen stedeling en boer’.

Op social media deelde de gemeente Amsterdam het volgende bericht: “Vrijdag 13 december komen de boeren demonstreren op het Rokin en de Dam. De organisatie Agractie houdt een publieksactie en wil dat boeren en burgers in gesprek gaan tijdens de Boer & Burger brunch van 12:00 – 16:00 uur. Kom je ook?” En op de pagina van de gemeente begint de pagina met: Beste boeren, beste Amsterdammers.

De Partij voor de Dieren is verbaasd over deze niet neutrale communicatie van de gemeente over demonstraties en de uitnodiging om deel te nemen aan deze actie van de boeren.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Communiceert de gemeente altijd over demonstraties met oproep om te komen?
    1. Zo niet, waarom is bij deze demonstratie een uitzondering gemaakt?
    2. Zo niet, wie maakt de afweging omtrent wel of niet mensen uit te nodigen voor een demonstratie?
    3. Zo niet, welke beleidsregels zijn van toepassing om de afweging te maken en door wie zijn deze wanneer vastgesteld?
  2. Klopt het dat het Facebook-bericht vanuit de gemeente is aangepast?
  3. Zo ja, wat was de aanleiding van de aanpassing van het Facebook bericht?