Schrif­te­lijke vragen inzake de promotie van het boeren­protest op de Dam


Indiendatum: dec. 2019

Inleiding

Op vrijdag 13 januari demonstreren boeren op de Dam. De burgemeester zegt de boeren te verwelkomen en mee te willen werken aan ‘een vruchtbare en veilige dialoog tussen stedeling en boer’.

Op social media deelde de gemeente Amsterdam het volgende bericht: “Vrijdag 13 december komen de boeren demonstreren op het Rokin en de Dam. De organisatie Agractie houdt een publieksactie en wil dat boeren en burgers in gesprek gaan tijdens de Boer & Burger brunch van 12:00 – 16:00 uur. Kom je ook?” En op de pagina van de gemeente begint de pagina met: Beste boeren, beste Amsterdammers.

De Partij voor de Dieren is verbaasd over deze niet neutrale communicatie van de gemeente over demonstraties en de uitnodiging om deel te nemen aan deze actie van de boeren.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Communiceert de gemeente altijd over demonstraties met oproep om te komen?
    1. Zo niet, waarom is bij deze demonstratie een uitzondering gemaakt?
    2. Zo niet, wie maakt de afweging omtrent wel of niet mensen uit te nodigen voor een demonstratie?
    3. Zo niet, welke beleidsregels zijn van toepassing om de afweging te maken en door wie zijn deze wanneer vastgesteld?
  2. Klopt het dat het Facebook-bericht vanuit de gemeente is aangepast?
  3. Zo ja, wat was de aanleiding van de aanpassing van het Facebook bericht?

Indiendatum: dec. 2019
Antwoorddatum: 22 jan. 2020

1. Communiceert de gemeente altijd over demonstraties met oproep om te komen?

Antwoord:
Nee, we roepen in principe nooit mensen op om te komen. Het bericht was bedoeld om mensen die van plan waren te komen voor te lichten, niet om mensen op te roepen om te komen. In het bericht op amsterdam.nl staan de regels omtrent een demonstratie. De Amsterdamse driehoek van gemeente, Openbaar Ministerie en politie heeft voorschriften voor de demonstratie opgesteld. De afdeling communicatie heeft de taak gekregen deze regels breed onder de aandacht te brengen.

a. Zo niet, waarom is bij deze demonstratie een uitzondering gemaakt?

Antwoord 1a:
Het Facebook-bericht is per abuis geplaatst met de tekst “Kom je ook?”. De tekst was gebaseerd op de zin die op Twitter is gebruikt , namelijk: “Vrijdag 13 december komen de boeren demonstreren op het Rokin en de Dam. Kom jij - boer of burger - naar de manifestatie? Houd dan rekening met deze voorschriften.” Het bericht heeft slecht zo’n 20 minuten online gestaan en is daarna aangepast (zie tevens antwoord op vraag 2).

b. Zo niet, wie maakt de afweging omtrent wel of niet mensen uit te nodigen voor een demonstratie?

Antwoord 1b:
De gemeente Amsterdam nodigt nooit mensen uit voor een demonstratie, ook nu was dat niet de bedoeling. Onze voornaamste taak bij demonstraties is deelnemers en omwonenden zo goed mogelijk te informeren over de voorschriften.

c. Zo niet, welke beleidsregels zijn van toepassing om de afweging te maken en door wie zijn deze wanneer vastgesteld?

Antwoord 1c:
Zie het antwoord op vraag 1b.

2. Klopt het dat het bericht op Facebook vanuit de gemeente is aangepast?

Antwoord: Dat klopt, het Facebook bericht is binnen 20 minuten aangepast. In die 20 minuten zijn er screenshots gemaakt van het originele bericht op Facebook. Deze screenshots zijn verspreid op social media.

3. Zo ja, wat was de aanleiding van de aanpassing van het bericht op Facebook?

Antwoord:
De tekst in het Facebook bericht was onhandig geformuleerd, er had géén oproep gedaan mogen worden. De tekst is vervolgens aangepast naar: Vrijdag 13 december komen de boeren demonstreren op het Rokin en de Dam. De organisatie Agractie houdt een publieksactie en wil dat boeren en burgers in gesprek gaan tijdens de Boer & Burger brunch van 12.00 tot 16.00 uur.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake het vooral bij achterstandsscholen ontbreken van goede luchtfilterinstallaties die fijnstof buiten basisscholen moeten houden

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de keuze voor bewoners tussen een boom óf een parkeerplek in stadsdeel West

Lees verder

    Word actief Doneer