Schrif­te­lijke vragen inzake de aange­kon­digde plannen van stadsdeel Oost om alle bomen in de Eerste van Swin­den­straat neer te halen


Schriftelijke vragen van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake de aangekondigde plannen van stadsdeel Oost om alle bomen in de Eerste van Swindenstraat neer te halen

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

De Partij voor de Dieren rolt van de ene in de andere verbazing door het gemak waarmee dit college de bomen in de stad naar de grond haalt. Woningbouw, sporthal, tijdelijke parkeerplaats: er is altijd een prangende noodzaak voor het opofferen van bomen. Nu bereikte onze fractie het nieuws dat stadsdeel Oost van plan is om alle bomen in de Eerste van Swindenstraat om te hakken, vanwege de nodige herinrichting. De Partij voor de Dieren vindt dat het uitgangspunt moet zijn om zoveel mogelijk bomen te behouden bij de herinrichting en niet om bij voorbaat al alle bomen te willen kappen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Gaat het college ingrijpen bij stadsdeel Oost zodat de Eerste van Swindenstraat zal worden heringericht met het behoud van zoveel mogelijk bomen?
  2. Indien het college niet gaat ingrijpen:
    1. waarom niet?
  3. beseft het college dat het tientallen jaren gaat duren voordat nieuwe jonge sprietjes weer dezelfde kwaliteiten (luchtzuivering; waterberging; biodiversiteit) hebben als de huidige oude bomen in de straat?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker