Ouderen


Het welzijn van ouderen staat niet op zich maar hangt nauw samen met dossiers als zorg, wonen, infrastructuur, veiligheid en groen. De Partij voor de Dieren vindt dat goed ouderenbeleid in samenhang met deze andere dossiers wordt gevoerd.

De Partij voor de Dieren neemt het op voor het belang van de zwaksten in de samenleving en verzet zich tegen de bezuinigingen op (langdurige)zorg, die een typisch voorbeeld zijn van kortetermijndenken. Amsterdam moet zich ontfermen over kwetsbare groepen. Het is belangrijk dat zorg voor ouderen zoveel mogelijk in de eigen wijk kan plaatsvinden. Hoogwaardige wijkzorg en het realiseren van meergeneratiewoningen kunnen hieraan bijdragen. Mantelzorgers zijn belangrijk voor zorgbehoevenden. Het verzorgen van vrienden of familie is een zware taak. Mantelzorg moet daarom fiscaal aantrekkelijker worden en meer worden gesteund. Zorg op maat in de eigen wijk stimuleert sociale samenhang en gaat eenzaamheid tegen. Daarnaast moet er veel meer aandacht komen voor kwalitatief hoogwaardige zorg voor ouderen in verpleeghuizen.

Aandacht voor gezonder eten en meer beweging kan helpen om ziekte en ongemak bij ouderen te voorkomen en draagt tevens bij tot het terugdringen van de zorgkosten.

De Partij voor de Dieren is voorstander van gratis openbaar vervoer voor 65+'ers.

Ouderenzorg