Zwerf­afval: de vervuiler verant­woor­delijk


13 september 2022

In de raadsvergadering van 9 en 10 november is het initiatiefvoorstel van raadslid Judith Krom, 'Zwerfafval: de vervuiler verantwoordelijk' met een ruime meerderheid aangenomen.

Zwerfafval is sinds jaar en dag een groot probleem in Amsterdam. De gemeente krijgt moeilijk grip op alle bakjes, doosjes, servetjes en andere (plastic) troep die de stad vervuilen. Judith Krom: “de Partij voor de Dieren-fractie stelt voor om het afval bij de bron aan te pakken, zodat de gemeente niet blijft dweilen met de kraan open.”

In het initiatiefvoorstel ‘Zwerfafval: de vervuiler verantwoordelijk’ wijst het Partij voor de Dieren- raadslid daarom op de verantwoordelijkheid van bedrijven om hun eigen troep op te ruimen. Op dit moment worden bedrijven verantwoordelijk geacht voor het opruimen van bedrijfsafval binnen een straal van 25 meter. De Partij voor de Dieren stelt voor om deze grens op te rekken naar 150 meter, om op die manier samenwerkingsverbanden tussen bedrijven te stimuleren. Wethouder Pels noemde het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren tijdens de bespreking in de raadscommissie een kantelpunt voor het realiseren van een schone stad: “van schoonmaken naar voorkomen” en zij onderstreepte de grote taak die bij producenten en bedrijven ligt.

Uiteraard is de gemeente verantwoordelijk voor een goede vuilnisophaal en het handhaven van regels rondom zwerfvuil. Maar als de klant bij elke winkel of horecazaak een stapel wegwerpplastics, servetjes of bakjes meekrijgt wordt de druk op die voorzieningen al snel te hoog. Een fastfoodzaak die elke klant etenswaren in een bakje meegeeft, zou ook mee moeten denken over waar die klant haar bakje vervolgens weggooit. Stelt het bedrijf bijvoorbeeld prullenbakken ter beschikking? Of kan er iets gedaan worden aan de hoeveelheid verpakkingsmateriaal die er meegegeven wordt? Wie zorgt er dat weggewaaide servetjes in een afvalbak, in plaats van in de gracht terechtkomen?

De Partij voor de Dieren vindt het de normaalste zaak van de wereld dat ondernemers verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen impact op de openbare ruimte. Door samenwerking te stimuleren kunnen bedrijven elkaar ook aanspreken op deze verantwoordelijkheid en van elkaar leren. En voor wat hoort wat: de fractie stelt ook voor om elk jaar de top 3 beste zwerfafval-initiatieven in het zonnetje te zetten!

Het initiatiefvoorstel is ook besproken in de raadscommissie Duurzaamheid en Circulaire economie. U kunt de discussie hier terugkijken.

Lees hier het initiatiefvoorstel.

Lees hier het opiniestuk over zwerfafval van Judith Krom in Het Parool.

Gerelateerd nieuws

Judith Krom geïnstalleerd als nieuw raadslid

Judith Krom is vandaag geïnstalleerd als raadslid voor Partij voor de Dieren Amsterdam! Ze wordt o.a. woordvoerder dierenwelz...

Lees verder

Gemeente Amsterdam wordt plantaardiger

Raadslid Judith Krom diende een motie in om minstens de helft van het voedsel-en drankenaanbod in de gemeentelijke organisati...

Lees verder