Adviesraad Dieren­welzijn dankzij PvdD


15 mei 2013

Amsterdam heeft nu dankzij een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren een Adviesraad Dierenwelzijn.

In Amsterdam zijn veel organisaties gevestigd die zich inzetten om het dierenwelzijn te verbeteren. Deze organisaties hebben veel expertise en praktijkervaring in huis. De Partij voor de Dieren Amsterdam vindt dat de gemeente beter gebruik kan maken van deze expertise.

In Rotterdam wordt al met succes gebruik maakt van een adviescommissie dierenwelzijn en stadsnatuur. Deze commissie heeft al nuttige adviezen aan de gemeente gegeven over bijvoorbeeld de leefomstandigheden van bijen en andere bestuivers.

De Partij voor de Dieren Amsterdam is blij met de uitwerking van de motie en de komst van de Adviesraad Dierenwelzijn. We hopen op een vruchtbare diervriendelijke samenwerking tussen dierenorganisaties, stadsecologen en gemeente Amsterdam.

[plugin news default "adviesraad"]

[plugin vragen null "adviesraad"]

[plugin moties null "adviesraad"]

Wij staan voor: