Verwaar­lozing van speur­honden Schiphol


16 oktober 2013

Afgelopen zomer kreeg de Partij voor de Dieren Amsterdam zeer verontrustende meldingen binnen over verwaarlozing van speurhonden die worden ingezet op Schiphol voor het controleren van vrachten. Deze meldingen hadden geen betrekking op honden van de Marechaussee of politie, maar op honden van (commerciële) bedrijven. Naar aanleiding hiervan heeft de Partij voor de Dieren actie ondernomen. In tegenstelling tot wat enkele media suggereren, gaat het nadrukkelijk niet om een discussie over de duur van pauzes of zelfs CAO's voor honden, maar om het aan de kaak stellen van verwaarlozing die zich afspeelt achter de schermen.

Oververhitting en door de poten zakken
De meldingen zijn afkomstig van ooggetuigen die op Schiphol werkzaam zijn, waaronder hondengeleiders, en betreffen het door de poten zakken van honden, oververhitting tijdens extreme hitte en overbelasting. De honden worden gebruikt om explosieven en chemicaliën op te sporen in vrachtladingen bij expediteurs. Er is vaak grote tijdsdruk om de vrachten door te sturen vanuit de expediteur, zodat er geen tijd is om de honden uit te laten. De honden die bij deze commerciële bedrijven werken hebben niet de bescherming van de welzijnsregels die de politie hanteert voor haar honden.

Schriftelijke vragen
De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van de meldingen schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. In de beantwoording van de vragen spreekt het college echter alleen over de honden van Marchaussee en politie, waar geen problemen lijken te zijn. Het college doet geen uitspraak over honden die bij bedrijven werken.

Wet
Volgens de wet is het verboden om op deze manier met dieren om te gaan.
De Wet Dieren stelt in artikel 2.1:
1. Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.
2. Tot de in het eerste lid verboden gedragingen worden in ieder geval gerekend:
a. een dier arbeid doen verrichten die kennelijk zijn krachten te boven gaat of waartoe het uit hoofde van zijn toestand ongeschikt is;

De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft op grond van de ontvangen meldingen aanleiding om te vermoeden dat er op Schiphol honden worden ingezet op een manier die in strijd is met artikel 2.1, lid 1 en 2a. De fractie beraadt zich over vervolgstappen.

[plugin news default "dierenwelzijn"]

[plugin vragen gemeente "dierenwelzijn"]

[plugin moties gemeente "dierenwelzijn"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Vinger aan de pols bij varkens Stadsboerderij

De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft kennis genomen van een verontrustend bericht over de twintig biggen die sinds twee w...

Lees verder

Partij voor de Dieren lanceert voorstel 'Bouwen aan een biodiverse stad'

De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft vandaag een voorstel ingediend met de titel 'Bouwen aan een biodiverse stad'. Het vo...

Lees verder