Partij voor de Dieren lanceert voorstel 'Bouwen aan een biodi­verse stad'


22 oktober 2013

De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft vandaag een voorstel ingediend met de titel 'Bouwen aan een biodiverse stad'. Het voorstel beoogt om in de bouw en bij ruimtelijke ingrepen zo goed mogelijk rekening te houden met de in het wild levende dieren, zodat bijvoorbeeld vogels zo min mogelijk in gevaar worden gebracht door glas en zodat mussen en vleermuizen voldoende nestgelegenheid krijgen. Het voorstel is hier te lezen.

[plugin news default "flora"]

[plugin vragen gemeente "flora"]

[plugin initiatieven gemeente "flora"]