Vergaste ganzen vormden geen gevaar voor Schiphol


7 maart 2014

De zogenoemde 'Schipholganzen' in Waterland zijn jarenlang zonder reden vergast. In een brief bekent wethouder Dierenwelzijn Eric van der Burg (VVD), dat deze ganzen geen risico vormden voor vliegverkeer. In 2012 heeft de omstreden dierenbestrijder Duke Faunabeheer echter nog vangst- en vergassingsacties uitgevoerd om de populatie op deze plek te verkleinen.

Johnas van Lammeren, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren Amsterdam: ‘De wethouder komt nu met feiten die wij al jaren geleden naar voren hebben gebracht. Ganzen in Waterland vormen geen gevaar voor de vliegveiligheid. Wij willen van de wethouder weten wat er nu door de gemeente met deze informatie wordt gedaan, mede gezien Amsterdam 20% van de aandelen van Schiphol bezit. Wij willen dat de 10 kilometer-zone rondom Schiphol minder aantrekkelijk wordt gemaakt voor ganzen. Dit wordt ook al met succes in Denver gedaan. Plaats zonnepanelen rondom Schiphol en ploeg de oogstresten direct om, dat zijn maatregelen die effectief zijn en waardoor de dieren gespaard worden. We zullen volgende week in de raad een motie indienen om onmiddellijk de vergunning in te laten trekken en te stoppen met vergassen!’

Al in 2007 heeft onderzoeksbureau Alterra de aanbeveling gedaan om geen voor vogels aantrekkelijke gewassen te verbouwen rond Schiphol en oogstresten direct onder te ploegen. Zowel op landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau pleit de Partij voor de Dieren voor het nemen van diervriendelijke maatregelen om de veiligheid van het vliegverkeer rondom Schiphol te borgen. In 2012 stemde Provinciale Staten Noord-Holland in met een motie van de Partij voor de Dieren die vraagt om grootschalige opwekking van zonne-energie bij Schiphol. Door dit terrein in te zetten om zonne-energie op te wekken kan een kwart van het jaarlijks energiegebruik van de luchthaven zelf geproduceerd worden. Bijkomend voordeel is dat het luchthavengebied door de zonnepanelen minder aantrekkelijk wordt voor vogels, die nu verjaagd en geschoten worden. De test die volgde op de motie, namelijk de uitrol van 9500 m2 zonnepanelen op Schiphol, bleek veelbelovende uitkomsten te hebben.

Amsterdam ligt vrijwel geheel binnen de 20 kilometer-zone van Schiphol. Ook is de gemeente aandeelhouder van de luchthaven. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren Amsterdam zorgde er in 2013 voor dat de gemeente een zienswijze indiende tegen het Ganzenbeheerplan Schiphol. In de zienswijze werd gevraagd om de problematiek rondom ‘birdstrikes’ op te lossen via de efficiëntere en diervriendelijke methode van het direct omploegen van de akkers na een oogst en het aanpassen van het landbouwaanbod rondom Schiphol. Ondanks de zienswijze is er toch een ontheffing afgegeven voor het vangen en vergassen van ganzen in de 10- en 20 kilometer-zone rondom Schiphol.

De vergassing van de ganzen in Landelijk Noord zou op 6 maart worden besproken door de gemeenteraad. Wethouder Dierenwelzijn Eric van der Burg bleek echter afwezig vanwege een verkiezingsdebat elders in de stad. Vervangend wethouder Gehrels gaf aan niks over het onderwerp te weten en schriftelijk op de vragen terug te zullen komen. ‘De wethouder Dierenwelzijn geeft in zijn brief toe dat er zonder reden dieren vergast worden op Amsterdams grondgebied. Amsterdam kan als grondeigenaar en aandeelhouder genoeg doen om te voorkomen dat ganzen een onnodige en gruwelijke dood sterven. De fractie bereidt een motie voor, voor de gemeenteraadsvergadering van volgende week, om onmiddellijk de vergunning in te laten trekken en te stoppen met vergassen.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Social media-actie: plant met ons een protestbos in Amsterdam!

Recentelijk zijn in Amsterdam vele bomen gekapt en nog meer bomen worden met kap bedreigd. Bijvoorbeeld in de Van der Pekstra...

Lees verder

Protest tegen Singelgrachtgarage

De Partij voor de Dieren was vanochtend aanwezig bij een nieuw protest tegen de Singelgrachtgarage. We verzetten ons tegen de...

Lees verder