Vandaag beslissing over gentech­vrije zone


7 november 2013

Vandaag beslist de raad over een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren dat beoogt om van Amsterdam een gentechvrije zone te maken. Gentechvrij houdt in dat er geen genetisch gemanipuleerde gewassen (ggo’s) mogen worden geteeld. De partij is van mening dat het telen van ggo’s teveel risico’s heeft voor mens, dier, milieu en natuur. Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Amsterdam: ‘De wereld fungeert nu als een openluchtlaboratorium voor een experiment waarvan de afloop onbekend is. Aangetoond is dat ggo’s die resistent gemaakt zijn tegen het landbouwgif Roundup zorgen voor een sterke toename van gifgebruik. Ook brengen ggo’s de biodiversiteit in gevaar. Wij vinden daarom dat Amsterdam zich aan moet sluiten bij de duizenden gentechvrije zones die de EU nu telt.’

De Partij voor de Dieren is de partij die zich landelijk het sterkst verzet tegen genetische manipulatie. Ze maakt zich sterk voor een gentechvrij Europa dat inzet op de ontwikkeling van biologische weerbare gewassen.

De Partij voor de Dieren benadrukt in het voorstel de risico’s van teelt van ggo’s voor mens, dier, milieu en natuur. Johnas van Lammeren: ‘De toelatingsprocedure van de EFSA (European Food Safety Authority) kijkt niet naar langetermijneffecten van ggo-teelt. Wij doen dat wel. Een aantal van de ggo's die zijn voorgedragen voor toelating zijn resistent gemaakt tegen Roundup (werkzame stof: glyfosaat). Dit landbouwgif is zeer schadelijk voor het milieu en de gezondheid van mens en dier. Onderzoek toont aan dat de teelt van deze glyfosaatresistente gewassen aanzienlijke stijgingen in gifgebruik met zich meebrengt. Ook brengen ggo’s de biodiversiteit in gevaar. Dat moeten we niet willen in Amsterdam.’

Omdat de teelt van ggo’s nog altijd omstreden is, hebben zich in de EU inmiddels enkele landen en duizenden lokale overheden gentechvrij verklaard. Het voorstel van de Partij voor de Dieren wordt vanmiddag behandeld. De raadsvergadering is live te volgen.

[plugin news default "gentech"]

[plugin initiatieven gemeente "gentech"]

[plugin news default "voedsel"]