Begroting 2014


7 november 2013

Gisteren en vandaag stelt de gemeenteraad de Begroting 2014 vast. Dit is voor de Partij voor de Dieren het moment om moties en amendementen in te dienen om de stad dier- en milieuvriendelijker te maken.

De raad stemt vanmiddag over de volgende Partij voor de Dieren-moties:

Eerlijk bankieren
Duurzaamheidscriteria Puccinimethode
Fossielvrije gemeente
Doelstellingen in de Kadernota en Begroting
Definitie zwerfdieren
Doelstellingen dierenwelzijn
Groen gedefinieerd

De raadsvergadering is vanaf 13.00 uur live te volgen.

[plugin news default "begroting"]

[plugin moties gemeente "begroting"]