Begroting 2014


7 november 2013

Gisteren en vandaag stelt de gemeenteraad de Begroting 2014 vast. Dit is voor de Partij voor de Dieren het moment om moties en amendementen in te dienen om de stad dier- en milieuvriendelijker te maken.

De raad stemt vanmiddag over de volgende Partij voor de Dieren-moties:

Eerlijk bankieren
Duurzaamheidscriteria Puccinimethode
Fossielvrije gemeente
Doelstellingen in de Kadernota en Begroting
Definitie zwerfdieren
Doelstellingen dierenwelzijn
Groen gedefinieerd

De raadsvergadering is vanaf 13.00 uur live te volgen.

[plugin news default "begroting"]

[plugin moties gemeente "begroting"]

Gerelateerd nieuws

Vandaag beslissing over gentechvrije zone

Vandaag beslist de raad over een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren dat beoogt om van Amsterdam een gentechvrije...

Lees verder

Motie 'Duurzaamheidscriteria Puccinimethode' unaniem aangenomen door Gemeenteraad

Gisteren is de door de Partij voor de Dieren ingediende motie ‘Duurzaamheidscriteria Puccinimethode’ unaniem door de Gemeente...

Lees verder