Uitslag laatste raads­ver­ga­dering:


21 december 2010

De gemeenteraad Amsterdam heeft vorige week zijn laatste vergadering van dit jaar gehad. Begroting 2011, grondprijzen, vereveningsfonds en andere zaken kwamen aan orde. De Partij voor de Dieren pleit voor een diervriendelijker Amsterdam en kwam met vele moties.

De motie van de Partij voor de Dieren om een eenmalige subsidie van 5000 euro veilig te stellen voor de enige reptielenopvang van Amsterdam werd unaniem aangenomen. Het bestaan van stichting Imperator is hierdoor voor volgend jaar veilig gesteld. Maar het is natuurlijk een doekje voor het bloeden, aldus de directeur van de Dierenambulance.

Inmiddels is de discussie in de raad verschoven naar het feit of reptielen en slangen wel zwerfdieren zijn. Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Johnas van Lammeren: “De gemeente zegt: reptielen zijn niet inheems, dus geen zwerfdier. Dat is toch gek? Als deze over straat kruipen, kun je er juist van uit gaan dat ze ooit een eigenaar hebben gehad”. En zoals in het burgerlijk wetboek staat, moet de burgemeester alle verloren voorwerpen (daar vallen zwerfdieren onder) voor twee weken opvangen. “Wij blijven ons hard maken voor een meer gangbare definitie van zwerfdieren. Anders weet de dierenambulance echt niet waar ze heen moet”, aldus Johnas van Lammeren.

De andere diervriendelijke moties, die de Partij voor de Dieren heeft ingediend, zijn helaas verworpen. Zo heeft de Partij ook geprobeerd de subsidie aan het onverdoofd ritueel slachten stop te zetten. 'Aangezien de subsidie ging naar een van oudsher kwetsbare groep, hebben wij de motie aangepast naar een principiële, generieke motie, die vraagt om te stoppen met het subsidiëren van onverdoofd slachten', aldus Johnas van Lammeren.

Uit een onderzoek van Wageningen UR blijkt dat dieren bij islamitische en kosjere slacht onnodig extra lijden. Uit ditzelfde onderzoek wordt ook duidelijk dat zeker niet alle voorschriften voor ritueel slachten worden nageleefd. Gemiddeld zijn bijvoorbeeld meer dan de voorgeschreven 1 of 2 halssneden nodig. Bij kosjer slachten zijn gemiddeld 3,2 halssneden nodig en bij halal slachten zelfs 5,2. Bovendien is bij één op de tien dieren een halsader niet of slecht doorgesneden, wat extra lijden veroorzaakt.

Ondanks het presenteren van deze feiten en het verwijzen naar de onlangs verschenen film over onverdoofd ritueel slachten in Nederland, zag de raad zich niet geroepen om onverdoofd slachten een halt toe te roepen. 'Het is onbegrijpelijk dat Amsterdam wederom niet de voortrekkerspositie durft in te nemen en liever afwacht wat er landelijk gebeurt', stelt Johnas van Lammeren.

Daarnaast heeft de fractie ook geprobeerd meer groene daken in Amsterdam te krijgen. 'Amsterdam is niet ambitieus genoeg als het gaat om groene daken', aldus Johnas van Lammeren. Groene daken zijn de oplossing voor veel problemen waar grote steden mee te kampen hebben. Rotterdam begrijpt dit wel en zorgt ervoor dat zij in 2011 zeven keer zoveel als in Amsterdam zal aanleggen. Ondanks alle pogingen van de Partij voor de Dieren om deze wereldwijde trend te volgen, heeft de gemeenteraad tegen de drie voorstellen gestemd. Zowel de linkse (Groenlinks en PvdA) als rechtse partijen (CDA, VVD), steunden de voorstellen niet. ‘Onbegrijpelijk en kortzichtig, aangezien Amsterdam nu al kampt met overstromingen en volgelopen kelders als het ook maar even hard regent’, aldus Johnas van Lammeren. ‘Daarbij geeft zelfs Waternet aan dat groene daken een wenselijke oplossing zijn voor het Amsterdamse waterprobleem.’[plugin news default "belasting"]

Gerelateerd nieuws

Tips voor de feestdagen

Het is alweer 20 december en de feestdagen staan voor de deur. Dagen van diners, borrels en feesten. Hoe kun je die heerlijke...

Lees verder

In de bres voor damherten

De provincie Noord-Holland en Zuid-Holland willen een deel van de populatie damherten afschieten. Volgens de provincie Noord-...

Lees verder