Tradi­ti­oneel vuurwerk op Sloterplas afge­blazen op grond van Flora- en faunawet


26 april 2013

Het traditionele vuurwerk op de Sloterplas zou dit jaar vanwege mogelijke verstoring op broedende vogels en het overtreden van de Flora- en faunawet afgeblazen moeten worden. Volgens het ministerie van Economische Zaken is niet duidelijk gemaakt dat het vuurwerk geen negatieve effecten heeft op de vogels van de Sloterplas. Amsterdam komt hiermee in het rijtje te staan van andere gemeentes zoals Weesp en Brunssum waar op 30 april geen vuurwerk mag worden afgestoken.

Het ministerie is tot het besluit gekomen nadat de Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren samen met Dierenbescherming Amsterdam een verzoek tot handhaving indienden, waarin ze duidelijk maakten dat het afsteken van vuurwerk, juist in het broedseizoen, schadelijk is voor de vogels op en rond de Sloterplas.

Traditioneel organiseert het Oranje Comite dit vuurwerkspektakel, gefinancierd door de Gemeente Amsterdam. Voor het organiseren van evenementen, zoals het afsteken van vuurwerk, moet men zich aan verschillende wetten houden, onder andere het Vuurwerkbesluit en de Flora- en faunawet. Om aan de Flora- en faunawet te voldoen, moet door middel van onderzoek worden aangetoond dat er geen verstorende effecten zijn op de mogelijk aanwezige beschermde diersoorten.

De organisatie had geen onderzoek laten uitvoeren. De onderzoeken die de provincie Noord-Holland en Gemeente Amsterdam hebben laten uitvoeren, naar aanleiding van de vragen van de Partij voor de Dieren en het daaropvolgende handhavingsverzoek, toonden volgens het ministerie niet aan dat er geen negatieve gevolgen zouden zijn voor de broedende vogels. Volgens het ministerie is hierdoor niet aangetoond dat er geen overtreding van de Flora- en faunawet zal optreden, waarna het ministerie op last van dwangsom besloten heeft dat het vuurwerk evenement aan de Sloterplas geen doorgang kan vinden.

De organisator, het Oranje Comite, heeft na het horen van de beoordeling van het ministerie besloten om het vuurwerk af te blazen.

“We komen er steeds meer achter wat de gevolgen zijn van ons handelen op dieren en natuur. Het duurzame handelen, wat goed is voor de wereld, hetgeen wij als mensen toch nastreven zal stapje voor stapje moeten inburgeren in ons dagelijks leven. Deze duurzaamheidsgedachte die steeds meer gewoongoed moet worden was, zo schat ik in, nog niet ingeburgerd bij het Oranje Comite. Het Oranje Comite heeft nietsvermoedend geprobeerd om een traditie in stand te houden, maar is hierbij onverhoopt voorbij gegaan aan de wettelijke kaders. Met het afblazen van het vuurwerk, neemt het Oranje Comite haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de Amsterdamse natuur, dat juichen we toe”, aldus Johnas van Lammeren.

Vuurwerk heeft veel negatieve effecten op dieren, natuur en milieu. Voor dieren is vuurwerk helemaal niet het mooie spektakel dat het voor mensen is. Uit onderzoek van Alterra is gebleken dat vuurwerk verstorend werkt op vogels. Voor futen, die ook voorkomen op de Sloterplas is vuurwerk binnen een gebied van 3 km al verstorend.

De Sloterplas is een gebied rijk aan vogels. In antwoorden op de vragen bevestigt de gemeente de aanwezigheid van minstens vijfentwintig soorten verschillende broedende vogels, zoals futen, vinken, meerkoeten en dodaars.

Vogels schrikken enorm van vuurwerk en verlaten hun verblijfplaats. Voor broedende vogels die dusdanig worden verstoord dat ze hun nest verlaten, kan het zijn dat hun broedsel verloren gaat of hun jongen sterven. Uit veldonderzoek in andere delen van het land, afgenomen op 1 mei na het afsteken van het vuurwerk is gebleken dat verschillende nesten verlaten waren.

“Vuurwerk is angstaanjagend voor vogels en juist in de periode april/mei zijn deze dieren het meest kwetsbaar. Door het vuurwerk af te blazen en hiermee de vuurwerktraditie in Nieuw West te doorbreken toont het Oranje Comite dat ze haar verantwoordelijkheid durft te nemen.” aldus Myrna van de Laar, Dierenbescherming Amsterdam.

[plugin news default "vuurwerk"]

[plugin vragen null "vuurwerk"]

[plugin moties null "vuurwerk"]

Gerelateerd nieuws

Amsterdam schaliegasvrij?

De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft vandaag met verbijstering kennisgenomen van het feit dat zich een meerderheid voor d...

Lees verder

Koeien in de stad voor stadslandbouw?

Op donderdag 25 april vond er een debat plaats bij Mediamatic over stadslandbouw en de vraag hoe zichtbaar we onze voedselpro...

Lees verder