Amsterdam scha­lieg­asvrij?


24 april 2013

De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft vandaag met verbijstering kennisgenomen van het feit dat zich een meerderheid voor de winning van schaliegas heeft afgetekend in de Tweede Kamer, nu de Tweede Kamerfractie van de PvdA zich achter schaliegaswinning heeft gesteld.

Bij de behandeling van dit onderwerp in de Amsterdamse gemeenteraad wilde verantwoordelijk wethouder Van Poelgeest (GroenLinks) Amsterdam niet schaliegasvrij verklaren. Hij wil deze beslissing overlaten aan de gemeenteraad. Dat zei hij in antwoord op de oproep van de Partij voor de Dieren om de petitie Schaliegasvrij Nederland te ondertekenen.

De Partij voor de Dieren had het onderwerp geagendeerd, nadat de wethouder een brief had gestuurd aan de Stichting Schaliegasvrij Nederland. Hierin legde hij uit dat hij ‘geen urgentie’ zag om zich ‘vanuit Amsterdam verder te verdiepen in de mogelijke consequenties van de winning van schaliegas’. Dit had te maken met het feit dat Amsterdam aan de uiterste rand van het gebied ligt waarvoor een exploratievergunning is aangevraagd, waarbij alleen terreinen in Oost en Zuidoost in aanmerking zouden komen. Ook noemde hij de kans op daadwerkelijke gasboringen in Amsterdam onwaarschijnlijk vanwege de sterke mate van verstedelijking.

De Partij voor de Dieren vindt het echter onwenselijk en onverantwoord om tijd en moeite te steken in het aanboren van nieuwe fossiele energiebronnen. Schone en hernieuwbare energiebronnen hebben de toekomst en verdienen alle aandacht.

In antwoord hierop gaf de wethouder aan het cruciaal te vinden om vast te houden aan het standpunt dat schaliegasboringen in Amsterdam onwenselijk zijn en dat hij geen proefboringen wil op Amsterdams grondgebied. Anderzijds gaf hij aan Amsterdam niet schaliegasvrij te willen verklaren door de petitie Schaliegasvrij te ondertekenen. Hij vindt dit een aangelegenheid voor de gemeenteraad.

De Partij voor de Dieren heeft een motie aangekondigd die oproept om de petitie te ondertekenen. De gemeenteraad zal hier naar verwachting op 15 of 16 mei over stemmen. Vooralsnog gaven uitsluitend GroenLinks, SP en Red Amsterdam aan de motie te willen steunen.

Er kunnen inmiddels meerdere petities getekend worden tegen schaliegaswinning in Nederland:
Schaliegasvrij Nederland
Milieudefensie

[plugin news default "schaliegas"]

[plugin vragen null "schaliegas"]

[plugin moties null "schaliegas"]

[plugin initiatieven null "schaliegas"]


Gerelateerd nieuws

Amsterdam tekent flexitariërconvenant

Amsterdam heeft samen met de gemeente Wageningen een convenant getekend van Stichting Natuur & Milieu dat plantaardige voedin...

Lees verder

Traditioneel vuurwerk op Sloterplas afgeblazen op grond van Flora- en faunawet

Het traditionele vuurwerk op de Sloterplas zou dit jaar vanwege mogelijke verstoring op broedende vogels en het overtreden va...

Lees verder