Koeien in de stad voor stads­landbouw?


26 april 2013

Op donderdag 25 april vond er een debat plaats bij Mediamatic over stadslandbouw en de vraag hoe zichtbaar we onze voedselprodcutie zou moeten zijn. Aanleiding hiervoor was het langdurige loeien van een van de koeien van de Tostifabriek. De koe, genaamd Els, loeide zo hard, omdat haar kalfje net bij haar was weggehaald. Dit is een gebruikelijk fenomeen in de melkveehouderij, dat echter voor de meeste mensen verborgen blijft achter de staldeuren. Het verdrietige geloei maakte onder Amsterdammers zoveel reacties los, dat een debatavond op zijn plaats was.

De Tostifabriek is een project van Mediamatic, waarin gekeken wordt naar elke productiestap die nodig is voor het maken van een "simpele" tosti. Hiervoor heeft het team van de Tostifabriek een akkerveld aangelegd voor graan. Daarnaast hebben ze 5 dieren, melkkoeien en vleesvarkens, aangeschaft, die de tosti's van kaas en spek moeten voorzien.

De Partij voor de Dieren is voorstander van stadslandbouw. Onlangs is ons initiatiefvoorstel Kiezen voor Stadslandbouw unaniem aangenomen in de gemeenteraad. Stadslandbouw gaat niet alleen over voedselproductie in de stad, maar ook over vergroening, duurzaamheid, werkgelegenheid, educatie, community building en waardecreatie van lege grond. De voordelen van stadslandbouw zijn enorm. Het belangrijkste is het verbinden van stadsbewoner en voedsel. Dat kinderen weer weten waar bijvoorbeeld een ui vandaan komt en dat die om de hoek kan groeien, zonder dat er een vrachtschip of vliegtuig aan te pas komt.

De Partij voor de Dieren staat voor duurzame landbouw en veeteelt, voor een schone en veilige voedselproductie, een eerlijke prijs voor de boeren, een beter dierenwelzijn en een minimale belasting voor het milieu. De duurzaamste vorm van akkerbouw en veeteelt is en blijft de biologisch(dynamisch)e. De Partij voor de Dieren vindt dat de landbouw op een meer natuurlijke, ecologische en op regionale productie gerichte wijze georganiseerd moet worden. Landbouwhuisdieren moeten worden gehuisvest en verzorgd in overeenstemming met hun aard en gedrag minimaal op het niveau van de normen van de biologische veehouderij.

De productie van dierlijke eiwitten is echter zeer inefficient. Afhankelijk van de soort veeteelt is voor 1 kilo vlees 3 tot 10 kilo graan, soja, tapioca, maïs en dergelijke aan veevoer nodig. De productie van dierlijke eiwitten kost 10 keer zoveel land als de productie van plantaardige eiwitten. Om de wereld in 2040 te voeden en om belasting op het milieu en dierenleed te verminderen zou een meer plantaardig dieet nodig zijn. Het houden van dieren in de stad onder de vlag van stadslandbouw draagt hier niet aan bij. De kostbare grond in en om de stad zou juist ingezet moeten worden voor de productie van plantaardige eiwitten.

Het bewustmaken van het productieproces achter voedsel en achter de productie van dierlijke eiwitten zoals kaas en spek is een goede zaak. De Partij voor de Dieren staat ook achter deze bewustwording, zo ook via het initiatiefvoorstel Kiezen voor Stadslandbouw. De Partij voor de Dieren stimuleert hierin echter niet het gebruik van levende dieren. Het doel om het productieproces te laten zien rechtvaardigt
niet het ongemak dat deze dieren ervaren, alhoewel dit natuurlijk niets is in vergelijking met de dagelijks gang van zaken in de intensieve veehouderij.

Mediamatic is wat ons betreft een uitgelezen partij om via creatieve wegen, nieuwe media, video-, audio- en fotomateriaal, installatiekunst of performance art de Amsterdammer aan te zetten tot contemplatie over dit thema.

[plugin news default "stadslandbouw"]

[plugin vragen null "stadslandbouw"]

[plugin moties null "stadslandbouw"]

Gerelateerd nieuws

Traditioneel vuurwerk op Sloterplas afgeblazen op grond van Flora- en faunawet

Het traditionele vuurwerk op de Sloterplas zou dit jaar vanwege mogelijke verstoring op broedende vogels en het overtreden va...

Lees verder

Amsterdam gifvrij in actie

Amsterdam gifvrij maakt inwoners van stadsdeel Zuid bewust van het gebruik van Roundup. Stadsdeel Zuid is het enige stadsdeel...

Lees verder