Toch een fietspad door de Amster­damse Water­lei­ding­duinen


6 september 2010

Vorige week heeft de Gemeente Amsterdam voor de komst van een fietspad door de Amsterdamse waterleiding duinen (AWD) gestemd. Het fietspad is gelinkt aan de bouw van een ecoduct over de Zandvoortselaan. De kosten van het ecoduct à 9 miljoen euro worden voor het grootste gedeelte betaald door de Provincie en de Europese Unie. De Europese Unie subsidieert het ecoduct met 3 miljoen, mits er een fietsverbinding komt vanaf het ecoduct.

De komst van het fietspad heeft voor veel protesten geleid in Amsterdam en de Provincie Noord-Holland. Vooral wandelaards hadden moeite met het voorstel. Onder leiding van Harry Hobo van stichting Natuurbelang AWD hebben de wandelaars de wethouder 14.000 handtekeningen aangeboden. Het mocht niet baten, bijna alle partijen waren voor de komst van een fietspad. Alleen de Partij voor de Dieren had bezwaren en de SP was absoluut tegen. Met de komst van een fietspad, behoort het unieke wandelkarakter van de AWD tot het verleden.

In 2008 en 2009 kwam de kwestie van het fietspad al naar voren in de provincie en de commissie in de Gemeente Amsterdam. Het voorstel werd toen afgewezen en een klankbordgroep werd opgezet, die met een alternatief plan moest komen. Uiteindelijk zijn twee voorstellen naar voren gekomen, die de preferentie van de klankbordgroep hadden. Er was een voorkeur om het fietspad buiten de AWD om te laten gaan, maar vanwege het vele private grondbezit leek dit onmogelijk. Uiteindelijk is er gekozen voor een fietspad, dat vooral langs het AWD zal moeten lopen om aantasting te voorkomen. Desondanks zal dit fietspad door een natuurgebied lopen, dat onderdeel uitmaakt van Natura 2000 beschermd natuurgebied. De overige randvoorwaarden staan nog niet vast. Jacqueline Groen (projectontwikkelaar van de natuurbrug) heeft de gemeente verzekerd, dat ecologen ervoor zullen zorgen dat de natuur zo weinig mogelijk beschadigd zal worden, tijdens de aanleg van het fietspad. De stukken natuur die schade oplopen, zullen gecompenseerd worden. De ecologen zullen nog uitwerken, in welke vorm dit zal plaats vinden.

Het fietspad zal lopen vanaf de Oase in Bloemendaal, waarna het deels door de AWD zal lopen, waarna het verder gaat richting Bentveld (Zie onderstaande link naar kaart). Uiteindelijk zal er een doorgaande fietsroute van Amsterdam en de Haarlemmermeer naar de kust komen, wat voor sommige recreanten in de regio, een lang gekoesterde wens was.

[hierlink]

Update 4 januari: Echo verslaat, ( Hans Vader en Klankbordgroep concluderen dat ecoduct er niet moet komen)

[plugin news default "fiets"]

[plugin news default "natuur"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Alweer een noodlanding op Schiphol, Amerika biedt uitkomst

Gisteren is er wederom een vliegtuig met een noodlanding op Schiphol beland. Deze keer van Arke-Fly. Een of meerdere vogels k...

Lees verder

Gemeente geeft Artis miljoenen-Telegraaf rapporteert

De Amsterdamse overheid geeft ruim vijf keer zoveel subsidie aan dierentuin Artis als dierenwelzijnorganisaties. Voor dit jaa...

Lees verder