Geen ballonnen op 30 april!


16 april 2013

Na bezwaar van de Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren en diverse natuurorganisaties heeft burgemeester Van der Laan zijn plan om 150.000 ballonnen op te laten na afloop van de koningsvaart op 30 april, afgeblazen. De partij stelt zich op het standpunt dat deze verspreiding van zwerfafval in de natuur het verkeerde signaal afgeeft en onacceptabel is vanwege de gevaren voor dieren, die eraan kunnen overlijden. De burgemeester stelt zich nu achter dit standpunt. ‘Prins Willem-Alexander zet zich in voor schoon water, dat doen wij ook. We zijn blij dat de burgemeester zijn standpunt heeft bijgesteld', aldus Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Amsterdam.

De Partij voor de Dieren stelde donderdag 11 april in de gemeenteraad dat een dergelijke ballonnenoplating onacceptabel is. Burgemeester Eberhard van der Laan laat nu weten 'tegemoet komen aan de zorgen die bij veel mensen leven over de gevolgen voor de natuur'. In de mededeling laat hij nu weten dat de ballonnenoplating niet doorgaat. De Partij voor de Dieren is zeer verheugd over dit besluit.

Johnas van Lammeren: ‘We zijn blij dat de burgemeester naar ons, naar de grote natuur- en milieuorganisaties en naar de roep van vele bezorgde burgers heeft geluisterd en heeft besloten dit evenement af te gelasten. Het was daarnaast goed om te zien hoeveel mensen zich hebben ingezet voor dieren, natuur en het milieu door zelf acties op te zetten tegen de ballonnenoplating. Amsterdam heeft nu op adequate wijze op deze geluiden gereageerd'.

[plugin news default "ballon"]

[plugin vragen null "ballon"]

[plugin moties null "ballon"]

Gerelateerd nieuws

3 manieren om in actie te komen tegen 150.000 ballonnen

De gemeente Amsterdam is van plan om 150.000 ballonnen op te laten op 30 april. Ballonnen leiden tot veel schade aan dieren. ...

Lees verder

Taxi moet beter én groener

In de commissie Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit werd vandaag gesproken over het verbeteren van de Amsterdamse taxibranche....

Lees verder