Spoed­debat gezond­heids­schade ultra­fijnstof Schiphol


8 april 2016

Op 6 april 2016 is in de uitzending van Zembla verslag gedaan van de luchtkwaliteit rondom snelwegen en landingsbanen. In beide gevallen is bekend dat er hogere concentraties aan (ultra)fijn stof in de lucht aanwezig zijn dan door de Wereld Gezondheidsorganisatie als gezond worden geacht. Vanwege de kenmerken van deze stofdeeltjes zou aannemelijk zijn dat langdurige blootstelling bij de mens kan leiden tot chronische gezondheidseffecten.

Toch wordt de snelheid op snelwegen verhoogd naar 130 kilometer per uur, wat voor nog meer luchtvervuiling zorgt, en blijft luchthaven Schiphol groen licht krijgen voor uitbreidingsplannen. Op dit moment is het RIVM bezig met een verkennend onderzoek waarbij we nu al weten dat de resultaten over geen enkele causaliteit met gezondheidsschade kunnen spreken.

De aannemelijkheid van schadelijke gezondheidseffecten door langdurige blootstelling aan ultrafijnstof maakt het uiterst onverstandig om door te gaan met uitbreiding van Schiphol en het uitbreiden van woningen dichtbij Schiphol. Raadslid Johnas van Lammeren heeft daarom naar aanleiding van de uitzending van Zembla een spoeddebat aangevraagd voor de komende raadsvergadering.

Afgelopen woensdag heeft de Partij voor de Dieren Amsterdam in de commissie WE ook al gepleit voor grondig vervolgonderzoek over de effecten van ultrafijnstof op de volksgezondheid, een stop op de uitbreiding van Schiphol en het bouwen van nog meer woningen rondom de luchthaven. De partij zet dit onderwerp sinds de eerste onderzoeken over ultrafijnstof bij Schiphol eind 2014 steeds op de raadsagenda. Meer hierover kunt u hier teruglezen.

Gerelateerd nieuws

Reuzeschepen aan de voordeur

Aan de Surinamekade op het KNSM-eiland mogen straks twaalf enorme binnenvaartschepen aanmeren, als het aan Stadsdeel Oost lig...

Lees verder

Nota voor Amsterdams dierenwelzijn

De Amsterdamse gemeenteraad zal de komende maand de gemeentelijke Agenda Dieren vaststellen. De Partij voor de Dieren Amsterd...

Lees verder