Sloop school Amstelveen ligt stil tot ontheffing rond is


24 juli 2013

De sloop van de Martin Luther Kingschool is opgeschort totdat de ontheffing op de Flora- en Faunawet rond is. Dat maakte de gemeente Amstelveen vandaag bekend. In het pand zijn eerder twee beschermde vleermuizen aangetroffen. De wethouder wilde niet wachten op de ontheffingsprocedure die verplicht is vanwege de Flora- en Faunawet en had de sloop vorige week woensdag al ingezet. De Partij voor de Dieren Amsterdam vond dit echter onacceptabel en heeft melding gemaakt bij de milieupolitie en Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie heeft op 19 juli de sloop stilgelegd.

De Partij voor de Dieren is van mening dat de wet moet worden uitgevoerd en gehandhaafd. Vleermuizen worden jaarrond beschermd door de Flora- en Faunawet. In de door het ministerie goedgekeurde Gedragscode van Bouwend Nederland (2009) is het volgende te lezen:
Bestaande gebouwen worden voorafgaand aan de ingreep gecontroleerd op het voorkomen van onder andere vleermuizen, steenmarter, kerk- en steenuil en (gier)zwaluwen. Als dergelijke soorten aanwezig zijn, worden geen werkzaamheden uitgevoerd tijdens het broed- of nestelseizoen, noch tijdens de winterslaap van vleermuizen. Bij de aanwezigheid van vleermuizen dient altijd een ontheffing te worden aangevraagd. Ook voor het vernietigen van een vaste verblijfplaats van een kerkuil of steenuil dient een ontheffing te worden aangevraagd. (p.41, Het slopen of renoveren van panden). Als het voorkomen van vleermuizen niet kan worden uitgesloten, wordt nader onderzoek verricht om de aanwezigheid van vleermuizen of broedende vogels uit te sluiten. (p.36)

Voordat over wordt gegaan tot sloop moet dus altijd goed worden bekeken of er vleermuizen aanwezig zijn en wanneer dit het geval blijkt te zijn, zoals in Amstelveen, is een ontheffing noodzakelijk.

De gemeente Amstelveen laat het volgende weten:
Er is intensief overleg geweest met het ministerie om de ontheffingsprocedure te kunnen versnellen en de sloop weer te hervatten. De gemeente vindt het onacceptabel en onverantwoord om lang te wachten met de sloop. Veiligheid voor de bevolking gaat voor.

Dinsdag 23 juli is er weer een gesprek geweest tussen het Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische zaken. Dit heeft geleid tot een aantal aanvullende vragen. Wij zullen deze zo snel mogelijk beantwoorden.

De Dienst Regelingen deelt onze zorg over de veiligheidssituatie bij het gebouw vanwege de aanwezigheid van asbest en heeft ons toegezegd de aanvraag met de grootst mogelijke spoed te behandelen. In afwachting daarvan blijft de sloop opgeschort. Er wordt electronisch en via incidentele patrouille toezicht gehouden.

De Partij voor de Dieren Amsterdam betreurt de gang van zaken in Amstelveen. De gemeente Amstelveen had er verstandiger aan gedaan om vanaf het begin rekening te houden met de beschermde dieren en de wettelijk verplichte ontheffing die in deze situatie nodig is aan te vragen bij het ministerie.

Dichtbij.nl heeft een stelling geopend, die luidt: 'Stilleggen sloop school vanwege twee vleermuizen is bespottelijk'. Reageer!

[plugin news default "vleermuizen"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Dinsdag overleg over vleermuizen sloopschool Amstelveen

De gemeente Amstelveen heeft de sloop van de Martin Luther Kingschool moeten opschorten. In het pand zijn twee beschermde vle...

Lees verder

Geen wilde dieren in Circus Herman Renz

Circus Herman Renz komt weer naar Amsterdam. Zonder wilde dieren, dit keer! Dat kwam ons ter ore via Dierenbescherming Amster...

Lees verder