Dinsdag overleg over vleer­muizen sloop­school Amstelveen


22 juli 2013

De gemeente Amstelveen heeft de sloop van de Martin Luther Kingschool moeten opschorten. In het pand zijn twee beschermde vleermuizen aangetroffen. De wethouder wilde niet wachten op de ontheffingsprocedure die verplicht is vanwege de Flora- en Faunawet en had de sloop vorige week woensdag al ingezet. De Partij voor de Dieren Amsterdam vond dit echter onacceptabel en heeft melding gemaakt bij de milieupolitie en Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie bekijkt de zaak nu en heeft opdracht gegeven de sloop in de tussentijd stil te leggen.

De Partij voor de Dieren is van mening dat de wet moet worden uitgevoerd en gehandhaafd. Vleermuizen worden jaarrond beschermd door de Flora- en Faunawet.

In de door het ministerie goedgekeurde Gedragscode van Bouwend Nederland (2009) is het volgende te lezen:
Bestaande gebouwen worden voorafgaand aan de ingreep gecontroleerd op het voorkomen van onder andere vleermuizen, steenmarter, kerk- en steenuil en (gier)zwaluwen. Als dergelijke soorten aanwezig zijn, worden geen werkzaamheden uitgevoerd tijdens het broed- of nestelseizoen, noch tijdens de winterslaap van vleermuizen. Bij de aanwezigheid van vleermuizen dient altijd een ontheffing te worden aangevraagd. Ook voor het vernietigen van een vaste verblijfplaats van een kerkuil of steenuil dient een ontheffing te worden aangevraagd. (p.41, Het slopen of renoveren van panden)

Als het voorkomen van vleermuizen niet kan worden uitgesloten, wordt nader onderzoek verricht om de aanwezigheid van vleermuizen of broedende vogels uit te sluiten. (p.36)

Voordat over wordt gegaan tot sloop moet dus altijd goed worden bekeken of er vleermuizen aanwezig zijn en wanneer dit het geval blijkt te zijn, zoals in Amstelveen, is een ontheffing noodzakelijk. De gemeente Amstelveen laat weten dat er dinsdag overleg zal plaatsvinden tussen gemeente en ministerie om te bekijken of er een versnelde ontheffingsprocedure kan plaatsvinden. Wethouder Raat is woedend over de gang van zaken omdat hij vindt dat het gebouw een gevaar vormt door de verloederde toestand waarin het verkeert. Het ministerie heeft op dit punt geadviseerd om bij onveilige situaties politie in te zetten.

[plugin news default "vleermuizen"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

PvdD betrekt AID bij vleermuizenzaak Amstelveen

De gemeente Amstelveen is gisteren begonnen met de sloop van een schoolgebouw waarin twee beschermde vleermuizen aanwezig zij...

Lees verder

Sloop school Amstelveen ligt stil tot ontheffing rond is

De sloop van de Martin Luther Kingschool is opgeschort totdat de ontheffing op de Flora- en Faunawet rond is. Dat maakte de g...

Lees verder