Samen­vatting Struc­tuur­visie Amsterdam 2040


12 januari 2011

In januari en februari vergaderen de raadscommissie Bouw, Wonen en Klimaat en de raadsvergadering over de toekomst van ruimtelijke ordening in Amsterdam. De visie op ruimtelijke ordening wordt weergegeven in de Structuurvisie Amsterdam 2040. Het is een indrukwekkend, omvangrijk en kleurrijk boekwerk met het motto Economisch Sterk en Duurzaam. Ruimtelijke ordening is een veelomvattend begrip. Het gaat over mensen die in de stad wonen en naar de stad trekken, en alles wat daarbij komt kijken. Het gaat over vervoer, over woonruimte, over energie, over klimaatverandering, over groen – en zelfs over de Olympische Spelen.

Bouw
De Structuurvisie vat een aantal ontwikkelingen samen en biedt perspectieven en scenario’s voor de toekomst. Zo zal de bevolking van Amsterdam langer blijven toenemen dan het geval is in de rest van Nederland. Dat betekent dat de druk op de woningmarkt en op alle voorzieningen van de stad toeneemt. Amsterdam zet daarom in op verdichtingsbouw: er wordt zoveel mogelijk gebouwd binnen de bestaande bebouwde gebieden en er wordt waar mogelijk en gewenst de hoogte in gebouwd. Zo blijft er meer ruimte over voor groen.

Zuidas
Ook zal de Zuidas flink uitbreiden. Het wordt een belangrijk centrum van bedrijvigheid, kennis, zorg en woonruimte. De Zuidas is uniek door zijn goede bereikbaarheid met openbaar vervoer, een eigenschap die de gemeente graag verder wil ontwikkelen. Het gebruik van de auto wordt op die manier in veel gevallen overbodig.

Klimaat
De klimaatsverandering is een andere belangrijke ontwikkeling waar de stad op moet anticiperen. De afhankelijkheid van fossiele energie moet sterk dalen en duurzame energieopwekkers verdienen veel aandacht. De klimaatdoelstelling van Amsterdam is dat in 2040 de totale CO2-uitstoot maximaal 2,5 megaton mag bedragen. Om dat de realiseren is nog heel veel inspanning nodig. Verkeer heeft hierop een grote invloed, maar ook woningbouw, huishoudens en bedrijven spelen een grote rol.

Groen en recreatie
Amsterdam heeft ten opzichte van andere steden als groot voordeel dat groen vaak niet ver van huis is. Parken, het Amsterdamse bos, water en weilanden zijn binnen handbereik – dat maakt de stad tot een prettige leefomgeving. De landschappen die Amsterdam omringen, verdienen extra aandacht. Door ze met elkaar te verbinden en te voorkomen dat erin wordt gebouwd, kunnen dieren zich vrijer bewegen en neemt de biodiversiteit toe. De gemeente wil dat de Amsterdammers de stad gemakkelijker kunnen ontvluchten door een goede ontsluiting te realiseren met openbaar vervoer en de aantrekkelijkheid vergroten door in te zetten op recreatie.

De raadsleden vergaderen in twee termijnen over de vaststelling van de Structuurvisie; op 12 januari en op 2 februari. Lees het verslag van de vergadering van 12 januari.

Gerelateerd nieuws

Update Paardenopvang Amsterdam

De Paardenopvang Amsterdam heeft sinds de start van de sms-actie al bijna €14.000 opgehaald. Na aandacht van oa de Teleg...

Lees verder

Gebrek aan geld mag hulp aan vogels na olie-ongeluk niet belemmeren

De olievlek in de Amsterdamse haven maakt onder vogels honderden slachtoffers. De olievlek is ontstaan na een aanvaring tusse...

Lees verder