Raad spreekt over reptie­len­opvang


11 december 2013

Al jaren is de opvang van Amsterdamse zwerfreptielen een probleem. De Partij voor de Dieren heeft zich steeds ingespannen om de opvang goed geregeld te krijgen. Een tijdelijke oplossing werd gevonden in reptielenopvang Zwanenburg. Maar nu dreigt de situatie acuut te verslechteren door dreigende sluiting van deze reptielenopvang. Artis, volgens ons een goede omgeving voor de opvang van reptielen, heeft laten weten hier niets in te zien. De Partij voor de Dieren heeft het onderwerp met spoed op de agenda laten zetten van de commissievergadering EZP, waarin dierenwelzijn wordt behandeld.

Een structurele opvang voor reptielen is er niet meer sinds het overlijden van Ad Schelleman, die in zijn Stichting Imperator vele reptielen heeft opgevangen. De reptielenopvang in Zwanenburg nam de opvangfunctie over en ontving hiervoor dankzij de Partij voor de Dieren Amsterdam enkele eenmalige waarderingssubsidies, die niet toereikend waren om de kosten te dekken.

Wethouder Van der Burg (dierenwelzijn) verzuimt al jaren om te zorgen voor structurele opvang van gevonden reptielen. De moeilijkheid is dat reptielen volgens de gemeente Amsterdam geen zwerfdier kunnen zijn. Aan de zwerfdierstatus hangen verplichtingen. De gemeente is wettelijk verplicht om zwerfdieren 14 dagen op te vangen, maar de gemeente stelt dat reptielen exoten zijn en daarom altijd een eigenaar hebben die in de buurt is. Toch haalt de Dierenambulance zo'n 60 reptielen per jaar op. Moties van de Partij voor de Dieren om de definitie van een zwerfdier officieel vast te stellen zodat ook gedumpte reptielen als zwerfdier kunnen worden aangemerkt, kregen geen meerderheid in de raad.

Een jaar geleden nam de gemeenteraad wel een motie van de Partij voor de Dieren aan die vraagt om een structurele oplossing. De fractie gaat de wethouder hier donderdag vragen over stellen.

[plugin news default "reptielen"]

[plugin moties gemeente "reptielen"]

[plugin vragen gemeente "reptielen"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Ramp dreigt voor Amsterdamse zwerfreptielen: actie nodig!

Al jaren is de opvang van Amsterdamse zwerfreptielen een probleem. De Partij voor de Dieren heeft zich steeds ingespannen om ...

Lees verder

Zwerfreptielen voorlopig gered

De noodlijdende reptielenopvang in Zwanenburg wordt het komende half jaar financieel gered door de gemeente Amsterdam. Dat ze...

Lees verder