PvdD vraagt ophel­dering over voor­vallen bij groen­beheer


17 juli 2017

Raadslid Johnas van Lammeren stelt vandaag schriftelijke vragen naar aanleiding van signalen over het groenonderhoud in Amsterdam. De Partij voor de Dierenfractie heeft meldingen ontvangen over een meerkoetennest dat is vernield bij maaiwerkzaamheden en bloemen die verdwijnen bij groenonderhoud in bermen waar ecologisch beheerd zou worden. Van Lammeren vraagt om opheldering.

Toen er langs de Waddendijk in Amsterdam Noord bij oevers gemaaid werd, is het een oplettende omwonende opgevallen dat hierbij een meerkoetennest kapot is gemaakt. Het nest is inmiddels verlaten, daarvoor zaten er twee meerkoeten op met twee pas uit het ei gekropen kleintjes. Het vernielen van nesten is een grove overtreding van de Wet Natuurbescherming. Johnas van Lammeren vraagt daarom of er een ontheffing is verleend voor de werkzaamheden, welke passende maatregelen nu worden genomen en hoe dit in de toekomst voorkomen wordt.

Daarnaast vraagt Van Lammeren aandacht voor bloeiende bloemen in bermen. Volgens het beleid in de gemeente Amsterdam is het maaibeleid erop gericht de insectenstand te vergroten. De Partij voor de Dieren fractie heeft meldingen ontvangen dat bermen die net in bloei stonden werden gemaaid in onder andere Slotervaart, Osdorp en Zuid. De Partij voor de Dieren vindt het maaien van bloemen voordat de bloeicyclus voltooid is niet passen bij ecologisch en insectvriendelijk beheer en vraagt of het college ook hier maatregelen tegen wil nemen.

Gerelateerd nieuws

Gemeente in gesprek over koetspaarden en kamelen

Op aandringen van de Partij voor de Dieren gaat de wethouder dierenwelzijn van Amsterdam zich sterk maken voor betere regelge...

Lees verder

Amsterdam verbiedt reclame-uitingen met dieren

De gemeente Amsterdam gaat evenementen met dieren ontmoedigen en reclame-uitingen met dieren verbieden. Dat antwoordde het co...

Lees verder