PvdD Amsterdam stelt vragen over provin­ciale plannen om natuur niet meer verplicht op te nemen in bestem­mings­plannen


22 oktober 2018

De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft zorgen over de voorgestelde ontwerpwijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa heeft hier schriftelijke vragen over ingediend, omdat de wijziging grote gevolgen kan hebben voor de Amsterdamse natuurgebieden.

Als de provincie de PRV wijzigt, hoeft natuur niet meer worden opgenomen in de bestemmingsplannen van de gemeente. In plaats daarvan kunnen natuurgebieden worden bestemd als recreatie, wat ten koste kan gaan van de biodiversiteit. De gemeente Amsterdam heeft aan de provincie laten weten hier positief over te zijn, en heeft de gemeenteraad hier niet over geïnformeerd.

De PvdD vreest dat deze wijziging ten koste gaat van de natuurwaarden en biodiversiteit in de Ecologische Hoofdstructuur en het Natuurnetwerk Nederland. De natuurgebieden staan momenteel sowieso al onder druk en verdienen het juist om ondersteund te worden. De vragen van Bloemberg-Issa zijn hier te lezen

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Puppy's niet belasten met studentenstress

De PvdD heeft schriftelijke vragen gesteld over het bericht dat de UvA een ruimte gaat inrichten waarin studenten volgende we...

Lees verder

PvdD vraagt spoeddebat over de kap van monumentale bomen in de Rudolf Dieselbuurt in Oost.

Ondanks de beschermde status van twee schietwilgen aan de Stephensonstraat in Oost is er plotseling toch een kapvergunning ve...

Lees verder