Protest tegen bomenkap Oosterpark


27 augustus 2014

Al enige jaren heeft stadsdeel Oost een plan in voorbereiding om het Oosterpark ingrijpend te veranderen. Het gaat om het project ‘Verdubbeling Oosterpark’, beleid van D66, PvdA en GroenLinks. Het plan is omstreden vanwege het voornemen om een groot aantal bomen te kappen. De Partij voor de Dieren heeft zich hier vanaf het begin tegen verzet. Vandaag werd in de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid gesproken over het Oosterpark.

De Partij voor de Dieren staat voor een groene en diervriendelijke stad. De fractie zet zich ervoor in om groen te behouden en uit te breiden, en is daarom altijd tegen de grootschalige bomenkap in het Oosterpark geweest. Het plan om het Oosterpark te herinrichten komt van het stadsdeel. Het plan wordt mede gefinancierd met Groengelden uit de centrale stad (1,3 miljoen).

Er is tegen de bomenkap veel verzet geweest en het aantal is daarop omlaag gebracht van 405 naar 334 exemplaren. Een beroepsprocedure vanuit de Vrienden van het Oosterpark is gestopt nadat het stadsdeel enkele toezeggingen heeft gedaan om het plan te wijzigen.

Voor de raadsleden uit de centrale stad en de deelraadsleden wordt op 11 september een werkbezoek georganiseerd in het Oosterpark. Op 17 september staat het onderwerp op de agenda in de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid.

Op zondag 31 augustus is er om 15 uur een protestmars die vertrekt van de Hortus richting het Oosterpark. De Partij voor de Dieren zal hierbij aanwezig zijn en roept iedereen die het Oosterpark een warm hart toedraagt op om hetzelfde te doen en dit evenement te delen op social media.

Daarnaast informeert de fractie zich continu over de stand van zaken en de mogelijkheden die er nog zijn om de kap tegen te houden dan wel drastisch in te perken, en overweegt dit dossier op de agenda te zetten van de gemeenteraad van 10 september.

[plugin news default "hgs"]

[plugin vragen gemeente "hgs"]

[plugin moties gemeente "hgs"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Fractie krijgt versterking van twee nieuwe duoraadsleden!

Het zomerreces is weer voorbij, deze week starten de vergaderingen van de raadscommissies weer. De Partij voor de Dieren Amst...

Lees verder

Protestmars tegen bomenkap Oosterpark

Zondag 31 augustus was de Partij voor de Dieren Amsterdam aanwezig bij de protestmars tegen het kappen van honderden bomen in...

Lees verder