Protestmars tegen bomenkap Oosterpark


2 september 2014

Zondag 31 augustus was de Partij voor de Dieren Amsterdam aanwezig bij de protestmars tegen het kappen van honderden bomen in het Oosterpark. Ongeveer 200 betrokken Amsterdammers liepen mee in de protestmars, die liep van de Hortus Botanicus naar de muziekkoepel in het Oosterpark. De protestmars was georganiseerd door het actiecomité Omsingeling Oosterpark Actiegroep. De grootste bezwaren van dit comité bestaan uit het ontbreken van een breed draagvlak onder buurtbewoners, gebrekkige communicatie door de gemeente, en natuurlijk het gegeven dat er ruim 400 bomen gekapt gaan worden.

De protestmars verliep ingetogen, en kreeg onderweg bemoedigende en sympathiserende steunbetuigingen van bewoners en voorbijgangers. Ter afsluiting werd er een toespraak gehouden door Ernst Sonneveldt van het actiecomité. Belangrijkste punt dat naar voren werd gebracht is dat er bij een nieuwe telling veel minder bomen in het Oosterpark lijken te staan dan de gemeente heeft aangegeven. Dit werpt een nieuw licht op de verleende vergunning, die mogelijk op basis van verkeerde gegevens is verleend. Over dit nieuwe feit heeft het actiecomité op woensdag 3 september een gesprek met de bestuurscommissie van Oost, in een nieuwe poging om de kap te voorkomen of uit te stellen. De bomenkap is gepland om van start te gaan op maandag 8 september. De Partij voor de Dieren zal dit nieuwe feit gebruiken om een actualiteit in te dienen bij de gemeenteraad, ook met als doel om in ieder geval de kap uit te stellen, en nog eens goed de plannen, financiële onderbouwing en draagvlak bij de (buurt)bewoners te onderzoeken.

Gezien de grote opkomst is hier alle reden toe, het Oosterpark is nu een hoog gewaardeerd park, en de door de bestuurscommissie ontwikkelde plannen zouden het aanzien en het gebruik van het park behoorlijk wijzigen. Naast de bomenkap is het idee om het park qua gebruiksgrootte bijna te verdubbelen, en wordt de mogelijkheid open gehouden dat er (nog) meer evenementen georganiseerd kunnen worden. Daarnaast zal er aan de randen van het park horeca worden ontwikkeld. Al met al is er volgens de Partij voor de Dieren voldoende aanleiding om de plannen nog eens goed te bekijken, voordat er begonnen wordt met de niet meer terug te draaien kap van honderden bomen in het Oosterpark.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Protest tegen bomenkap Oosterpark

Al enige jaren heeft stadsdeel Oost een plan in voorbereiding om het Oosterpark ingrijpend te veranderen. Het gaat om het pro...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil van ballonnen af

De Partij voor de Dieren stuurt in Amsterdam middels een initiatiefvoorstel aan op een verbod op het oplaten van ballonnen. D...

Lees verder