Poort van Waterland: niet in het groen


29 september 2011

In de raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat (BWK) werd woensdagochtend gesproken over het plan Poort van Waterland. Het plan, waar stadsdeel Noord en ondernemers al zo’n acht jaar mee bezig zijn, houdt in dat er een toeristisch complex moet komen aan de rand van Amsterdam Noord, in of aan de hoofdgroenstructuur. De commissie was kritisch, binnenkort wordt het plan besproken in de gemeenteraad.

Het is inmiddels een slepende kwestie geworden. Komt de Poort van Waterland er, of niet? En zoja: waar? Hoewel het plan in eerste instantie een stadsdeelaangelegenheid is, werd het toch aan de gemeenteraad voorgelegd omdat het hier om bebouwing in de hoofdgroenstrucuur gaat. De hoofdgroenstructuur is een verzamelnaam voor stedelijk groen in en om Amsterdam, waar speciale eisen voor gelden ten aanzien van bouw.

De commissie die bouwprojecten die in de hoofdgroenstructuur worden gepland beoordeelt, de TAC (Technische Advies Commissie), vond dat het plan te groots was en een te grote (verkeers)druk op het gebied zou betekenen. Een negatief advies.

Het plan werd gewijzigd, er werd een locatiestudie gedaan voor de locatie Buikslotermeerdijk, maar de wijzigingen waren zo minimaal dat de TAC wederom negatief adviseerde. In het nieuwe plan is met minder parkeerplaatsen gerekend, maar wordt een twee keer zo groot horecaoppervlak gepland. Begin deze maand liet GroenLinks-wethouder Van Poelgeest weten dat hij zich aansluit bij het wederom negatieve TAC-advies.

De Partij voor de Dieren is voor meer kansen voor duurzame ondernemingen en weegt dat af tegen het belang van de hoofdgroenstructuur. Bouwen in de hoofdgroenstructuur vinden wij ongewenst. Amsterdam heeft gekozen voor verdichting van de stad. Wat ons betreft komt daarbij: als er gebouwd moet worden, gebeurt dat binnen de bestaande stadsgrenzen en op plaatsen waar al bebouwing is.

Voor de Partij voor de Dieren valt de locatie Buikslotermeerdijk dus direct af. Daarnaast biedt het plan zoals het er nu ligt te weinig verrijking voor het gebied, en de maatschappelijke en educatieve functies zijn te weinig gedekt. Gezocht moet worden naar een locatie buiten de hoofdgroenstructuur en binnen de Ring.

Onze voorkeur gaat uit naar een locatie nabij het begin-/eindpunt van de Noord-Zuid lijn, in de Buikslotermeer. Die locatie is ‘van nature’ erg geschikt om verder over na te denken vawege de uitstekende bereikbaarheid, goede parkeergelegenheid en goede verbindings- en fietswegen naar Waterland. Door te bouwen binnen de ring, sparen we het groen om de stad heen. Op zoek dus, naar een Poort van Waterland met meer creativiteit en durf.

Binnenkort wordt het plan besproken in de gemeenteraad.

[plugin news default "bouw"]

[plugin vragen null "bouw"]

[plugin moties null "bouw"]

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren scoort goed in Amsterdamse peiling

Als er nu verkiezingen zouden zijn voor de Tweede Kamer, wordt de Partij voor de Dieren twee keer zo groot; als het aan de Am...

Lees verder

Dierenspookhuis op de Dam op dierendag

Ter gelegenheid van Werelddierendag opent de Partij voor de Dieren Amsterdam op 4 oktober eenmalig een dierenspookhuis op...

Lees verder