Partij voor de Dieren wil verkeers­snelheid van 30 km/uur binnen de ring A10


22 januari 2020

Fractievoorzitter Johnas van Lammeren dient vandaag in de Amsterdamse gemeenteraad een voorstel in om de snelheid binnen de ring A10 te verlagen naar 30 km/uur. Dit komt ten goede aan de luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming. De huidige plannen van het stadsbestuur voor een autoluwe binnenstad leveren tot 40% meer verkeer op voor de hoofdstraten zoals Kattenburg, Van Diemenstraat, Houtman- en Nassaukade. Dat is zeer onwenselijk voor de bewoners van deze straten. De verkeersoverlast en luchtkwaliteit overschrijden daarmee alle normen.

30 km/uur voor een gezonde stad
Johnas van Lammeren: “Ruim 30 bewonersorganisaties trokken bij de gemeenteraad terecht aan de bel over de gevolgen van de autoluwe plannen. Het verbeteren van de gemiddelde luchtkwaliteit mag niet als gevolg hebben dat de luchtkwaliteit in andere straten sterk verslechtert.” Als er binnen de ring A10 30 km/uur wordt gereden, dan wordt de luchtkwaliteit overal beter en vermindert de CO2-uitstoot. Ook verbetert de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers. Een 30 km-zone maakt ook meer fietsstraten mogelijk. Dit is bijvoorbeeld wenselijk bij de Rozengracht. Op die manier is bijvoorbeeld het kappen van de 33 bomen aldaar niet nodig.

Luchtkwaliteit nu al heel erg slecht
De Partij voor de Dieren is voorstander van de plannen voor een autoluw Amsterdam. Minder autoverkeer is noodzakelijk voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. De gevolgen van de autoluwe binnenstad worden nu echter afgewenteld op de bewoners van de ‘hoofdstraten’. In die straten komt door de ‘verkeersknips’ fors meer verkeer. Tijdens een bezoek aan bewoners van de Houtmankade mat Johnas van Lammeren nu al fijnstofwaarden van 81 pm10, terwijl de norm 40 is. Als in deze straten het verkeersvolume (met zo’n 40%) verhoogd wordt, dan is dat zeer onwenselijk. Het plan voor een 30 km-zone biedt een goede oplossing voor dit probleem.

Gerelateerd nieuws

Amsterdam start aanpak bouwafval op initiatief Partij voor de Dieren

De gemeente gaat aan de slag met zwerfafval bij bouwterreinen. Rondslingerende piepschuimstukken en veel plastic zwerfafval z...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil actief aandeelhouderschap van de gemeente Amsterdam

Fractievoorzitter Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) riep het Amsterdamse college vandaag op om in te zetten op krim...

Lees verder