Partij voor de Dieren vaart mee met Oud Amster­damsch Plastic Visschen


1 september 2011

Amsterdam 1 september De gemeenteraadsfractie en de werkgroep Amsterdam van de Partij voor de Dieren vissen mee met het Oud-Amsterdamsch Plastic Visschen. Onder leiding van Plastic Whale vaart een vloot van boten op 4 september door de Amsterdamse grachten om deze van zwerfplastic ontdoen. De Partij voor de Dieren Amsterdam wil belasting op alle gratis draagtassen.

Plastic zwerfafval heeft zich verspreid van de polen tot de evenaar. Ook in Amsterdamse grachten zit plastic afval. Dit afval komt bij een oostenwind komt allemaal terecht in de Noordzee. ‘Plastic soep’, ‘Kunststofarchipel’ en ‘The Great Pacific Garbage Patch’ zijn benamingen voor de enorme hoeveelheden plastic langs kustlijnen, op stranden en in het water. Doordat plastic wordt meegevoerd door zeestromen, wordt zelfs op plaatsen die ver van de bewoonde wereld verwijderd zijn, plastic gevonden.

Eenmaal in het milieu terechtgekomen begint het plastic te fragmenteren en komt het terecht in de voedselketen. Van 260 diersoorten, waaronder ongewervelde dieren, schildpadden, zeevogels en zoogdieren, is geconstateerd dat zij plastic zwerfvuil opeten of erin verstrikt raken. Gestoorde bewegingen, verstoorde voedselopname en soms ook een verminderde voortplanting, wonden, zweren en de dood zijn hiervan het gevolg. Daarnaast wordt er door wetenschappers gespeculeerd over gezondheidsrisico’s voor mensen die worden veroorzaakt door de toevoegingen in het plastic.

Om een einde te maken aan al het plastic zwerfafval diende de Partij voor de Dieren afgelopen juli het initiatiefvoorstel ‘Einde gratis draagtas’ in. Hierin stelt de partij voor om een taks in te voeren op alle gratis draagtasjes. In Amsterdam worden ruim 32 miljoen plastic tassen per maand weggegooid, dat zijn er 41 per Amsterdammer per maand. “Veel te veel”, zegt de Partij voor de Dieren, die zondag letterlijk wat aan deze problemen gaat doen, tijdens het Plastic Visschen evenement.

[plugin news default "plastic"]

[plugin moties null "plastic"]

[plugin initiatieven null "plastic"]

Gerelateerd nieuws

Beeing Festival

Persbericht Op vier september is het zover: dan barst het Beeing Festival los bij Amsterdam Roest. Daarom nu alvast een upda...

Lees verder

Beloon brave horeca met 24uursopenstelling

Persbericht Cafés en clubs die nauwelijks overlast veroorzaken voor de buurt zouden voor hun goede werkwijze beloond moeten ...

Lees verder