Partij voor de Dieren maakt Begroting Amsterdam groen en dier­vrien­delijk


9 november 2012

Amsterdam wordt weer groener en diervriendelijker dankzij een aantal voorstellen van Partij voor de Dieren. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren is blij met de prestatie. ‘Acht Partij voor de Dieren-moties werden aangenomen. We hebben onze speerpunten op de agenda kunnen zetten voor het komende jaar.’

Adviesraad Dierenwelzijn
De raad nam met algemene stemmen een motie aan die een adviesraad Dierenwelzijn in het leven roept. Deze gaat bestaan uit deskundigen uit het veld. De adviesraad moet bijdragen aan een goede samenwerking tussen gemeente en dierenorganisaties onderling, en zal door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen het beleid in het algemeen diervriendelijker maken. Rotterdams voorbeeld leert dat een adviesraad Dierenwelzijn zeer waardevol kan zijn voor een stad.

Reptielenopvang
Sinds het overlijden van Ad Schelleman in 2011 heeft Amsterdam geen reptielenopvang meer. Stichting Dierenhulpdienst Nederland (SDN) in Zwanenburg dreigde vorig jaar vanwege geldgebrek te moeten sluiten. De Dierenambulance luidde vorig jaar de noodklok omdat opgehaalde reptielen, zo’n zestig per jaar, nergens meer terecht konden. De Partij voor de Dieren zorgde ervoor dat reptielenopvang SDN een waarderingssubsidie kreeg, die ze ook weer zal krijgen in 2013. Een voorstel om de reptielenopvang in de regio Amsterdam nu structureel veilig te stellen, werd aangenomen.

24-uurs dierennoodhulpketen en kwaliteitseisen aan dierenopvang
Tijdens de behandeling van de Bijzondere Subsidieverordening Dierenwelzijn stemde de raad ermee in dat er een 24-uurs dierennoodhulpketen wordt gerealiseerd. In een andere motie vroeg de Partij voor de Dieren om de kwaliteitseisen aan dierenopvang zoals die momenteel worden opgesteld door dierenorganisaties onder leiding van de Dierenbescherming, te betrekken bij de Bijzondere Subsidieverordening Dierenwelzijn. Deze motie kreeg de steun van de gehele raad.

Boerderijeducatie
Ook een motie van de Partij voor de Dieren om boerderijeducatie in Amsterdam te behouden werd aangenomen. Boerderijeducatie is een leermiddel waarbij kinderen van basisscholen tijdens een voorbereidende les leren waar hun avondmaaltijd vandaan komt en daarna op excursie gaan bij een boerderij. Zo leren ze waar hun voedsel vandaan komt en hoe het eraan toe gaat op een boerenbedrijf. ‘Boerderijeducatie is van groot belang voor Amsterdamse kinderen. Door ons voorstel kunnen basisschoolleerlingen ook volgens jaar weer genieten van deze waardevolle lessen. Ieder jaar maken 150 groepen er gebruik van. Dat is iets wat we als stad moeten steunen’, aldus Johnas van Lammeren.

Bont
Een motie waarin de partij het college vraagt om zich uit te spreken tegen het gebruik en de verkoop van bont werd breed gesteund. Volgens Johnas van Lammeren zijn de meeste mensen zich er niet van bewust dat bont een buitengewoon wreed, dieronvriendelijk product is. Om deze uitspraak kracht bij te zetten overhandigde hij het college de dvd ‘The Witness’, die de wreedheden uit de bontindustrie duidelijk laat zien. VVD en CDA stemden tegen de motie.

Floriade
Een motie die vroeg om elementen uit de Floriade alsnog uit te voeren, werd met algemene stemmen aangenomen. De Partij voor de Dieren juicht de plannen voor stadslandbouw die in het bidbook staan toe. Het college zal onderzoeken welke elementen alsnog uitgevoerd kunnen worden en zal naar aanleiding van de motie met een voorstel komen.

TEEB gebruiken om baten groen te berekenen
Om de baten van groen in beeld te brengen vroeg de partij in een motie om de kosten en baten van enkele groenprojecten via de TEEB-systematiek te berekenen. TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity en is een rekenmodel om de baten van groen te kwantificeren. De Partij voor de Dieren vindt dat het nu in de begroting onterecht lijkt alsof groen alleen maar geld kost. Johnas van Lammeren: ‘Als je alle baten van groen kwantificeert volgens het TEEB-model, dan zie je in één oogopslag hoe onmisbaar groen is voor de stad. Wij zijn daarom blij dat het college TEEB gaat gebruiken. Groene ruimte staat in de stad immers niet zelden op gespannen voet met bouwplannen.’

Groene city marketing
In een andere motie over groen vroeg de Partij voor de Dieren om groen nadrukkelijk te gaan betrekken in city marketing. De groene stad is nog onderbelicht in de city marketing van de stad, terwijl 37% van de toeristen die Amsterdam bezoeken een bezoek aan parken brengt, 22% fietst, 15% hofjes en tuinen bezoekt en 14% wandel-, fiets- of autoroutes volgt, zo blijkt uit het Amsterdam bezoekersonderzoek 2012. Met name voor groene daken ziet de partij groot potentieel als het om city marketing gaat, hierbij kijkend naar internationale voorbeelden als Toronto en Kopenhagen.

Duurzame draagtassen
Een initiatiefvoorstel om te realiseren dat daklozen milieuvriendelijke draagtassen kunnen verkopen samen met de Z!-krant werd eveneens met algemene stemmen aangenomen. Dit voorstel was een verdere uitwerking van het in 2011 door de Partij voor de Dieren ingediende initiatiefvoorstel Einde Gratis Draagtas. De verkoop van duurzame draagtassen moet voor daklozen en Stichting Z! een extra inkomstenbron opleveren en voor het milieu een afname van het verbruik van wegwerptassen.

Belastingvergroening
Toch waren er ook teleurstellingen. Een motie om parkeertarieven te differentiëren op basis van het energielabel van de auto vond bij de meeste partijen weinig steun. ‘Het is onbegrijpelijk dat een maatregel die zo makkelijk doorgevoerd kan worden – een aanzienlijk deel van de parkeerautomaten vraagt namelijk al om het kenteken van de auto – geen steun krijgt. We verbazen ons er niet over dat de VVD dit voorstel niet steunde, maar van een partij als GroenLinks valt dit ons tegen. Wij zullen ons blijven inspannen om de belastingen te vergroenen, zoals we ook eerder hebben gedaan met het voorstel om de OZB-tarieven energielabelafhankelijk te maken’, concludeert Van Lammeren.

Gerelateerd nieuws

Amsterdam spreekt zich uit tegen bont

Dankzij een aangenomen motie van Partij voor de Dieren spreekt gemeente Amsterdam spreekt zich uit tegen het gebruik en de...

Lees verder

De straat af, de garage in: Parkeerplan Amsterdam

De gemeenteraad bespreekt momenteel het Parkeerplan. Een plan vol met slimme ideeën over parkeren. Hoofdlijnen: de bestaande ...

Lees verder