De straat af, de garage in: Parkeerplan Amsterdam


22 november 2012

De gemeenteraad bespreekt momenteel het Parkeerplan. Een plan vol met slimme ideeën over parkeren. Hoofdlijnen: de bestaande ruimte in de stad is schaars en moet beter worden benut. Doordat parkeerplaatsen op straat vol staan, rijden zowel bewoners als bezoekers veel zoekkilometers die de stad onnodig vervuilen en de automobilist tijd kosten. Als de ruimte beter wordt benut, kunnen de wachttijden voor parkeervergunningen worden gehalveerd en wordt er minder rondgereden. Parkeergarages staan nu nog half leeg – in de toekomst mogen buurtbewoners er kunnen parkeren. Autoluw is het motto: minder auto’s op straat en minder onnodig autoverkeer.

Hoewel er niets mis is met het beter benutten van de ruimte, is het de vraag of dit Parkeerplan ook een plan is waar het milieu het meest mee gediend is. Want zijn het niet de lange wachttijd voor een vergunning, de hoge parkeertarieven en de onmogelijkheid om een parkeerplaats te vinden die het onaantrekkelijk maken om de auto te gebruiken?

De Partij voor de Dieren vindt dat de term autoluw meer zou moeten worden gebruikt in de betekenis van: minder auto’s in de stad. Het moet voor de Amsterdammers, maar ook voor de bezoekers van de stad, aantrekkelijker worden gemaakt om voor de fiets of OV te kiezen en het moet onaantrekkelijk worden om een auto te hebben of te gebruiken. Kiezen voor de fiets en het OV dus. Autoluw zou moeten betekenen dat de auto in de gebieden die voor de fietsers en het OV het belangrijkst zijn, te gast is.

Verder maken wij ons zorgen om het groen. Want 10% van de parkeerplaatsen op straat gaat verdwijnen, maar het is aan de stadsdelen wat er voor die parkeerplaatsen terug gaat komen. De stad heeft net als de rest van de wereld te maken met klimaatverandering en daarin kan groen een belangrijke rol spelen. Parkeerplaatsen groen maken of ter beschikking stellen van fietsers is een goede manier om met vrijgekomen ruimte om te gaan.

Het groen komt ook in de knel op plaatsen waar parkeergarages gebouwd gaan worden. Er komen parkeergarages op bij het Rokin en Vijzelgracht boven de nieuwe metrostations van de Noord/Zuidlijn en daarnaast hebben drie stadsdelen vergevorderde plannen voor twee garages rond het centrum met in het totaal 1.200 parkeerplekken. Het gaat om een garage in de Boerenwetering en de Marnixgarage in de Singelgracht. Vooral de bouw van de laatste garage is omstreden omdat er meer dan 100 jaar oude bomen voor moeten worden gekapt en stadsgroen moet worden opgeofferd voor uitlaatgassen.

Wat de Partij voor de Dieren betreft wordt er dus volop ingezet op de fiets en is de auto te gast. De stad zit aan zijn natuurlijke grenzen wat betreft auto’s en parkeerruimte en het milieu ook.

[plugin news default "auto"]

[plugin vragen null "auto"]

[plugin moties null "auto"]

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren maakt Begroting Amsterdam groen en diervriendelijk

Amsterdam wordt weer groener en diervriendelijker dankzij een aantal voorstellen van Partij voor de Dieren. Fractievoorzitter...

Lees verder

Amsterdam, fietsstad nummer 1?

Vandaag wordt in de commissie gesproken over het Meerjarenplan Fiets. De ambitie van de gemeente is om Amsterdam ‘weer’ fiets...

Lees verder