Motie Partij voor de Dieren royaal verzilverd in nieuw fietspad Beet­ho­ven­straat


31 oktober 2013

De rel rond het levensgevaarlijke kruispunt Beethovenstraat – Prinses Irenestraat lijkt te worden afgerond met een veilige oplossing. Het college geeft uitvoering aan een motie van de Partij voor de Dieren Amsterdam die vraagt om de aanleg van een ‘olifantenpaadje’ voor fietsers, door een volwaardig extra fietspad aan te leggen. Dit tot vreugde van omwonenden en de Partij voor de Dieren. “De buurtkinderen hebben recht op een veilige oversteek naar hun school. Wij zijn blij dat het college onze wens voor een structurele en veilige oplossing nu uitvoert.”aldus Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren.

De aankondiging van de aanleg van een volgens Wethouder Wiebes ‘volwaardig fietspad welke zo direct mogelijk aansluit op het fietstunneltje’, werd gedaan tijdens een debat eerder vandaag over de verkeersveiligheid rondom dit kruispunt. Naar aanleiding van nieuw onderzoek naar de verkeersdrukte op het kruispunt bleek dat de drukte gedurende de spits een stuk groter was dan eerder vermeld door het college. Dit komt grotendeels door de scholieren die van de kruising gebruik maken om naar school te gaan. De Partij voor de Dieren onderschrijft het belang van de aanleg van een volwaardig fietspad en is dan ook blij dat het college hiertoe besloten heeft.

De Partij voor de Dieren sloot zich in 2010, toen zij in de Raad kwam, onmiddellijk aan bij de omwonenden van de Beethovenstraat en de fietsersbond die zich al vanaf 2005 sterk maken voor een veilige oversteekplaats voor fietsers. Dit leidde onder andere tot een motie van de Partij voor de Dieren die vroeg om een ‘Olifantenpaadje’, een veilige route voor fietsers. Met de aanleg van een volwaardig fietspad wordt royaal uitvoering gegeven aan de motie. “We moeten de precieze uitwerking nog zien, maar wat nu geboden wordt ziet er zeer goed uit. Winst voor iedereen” aldus Johnas van Lammeren.

[plugin news default "olifantenpad"]

[plugin news default "fiets"]

[plugin vragen gemeente "olifantenpad"]

[plugin moties gemeente "olifantenpad"]

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren lanceert voorstel 'Bouwen aan een biodiverse stad'

De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft vandaag een voorstel ingediend met de titel 'Bouwen aan een biodiverse stad'. Het vo...

Lees verder

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam bekend

Woensdag 19 maart 2014 vinden in heel Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Met trots presenteren we de kandidaten v...

Lees verder