Overlast door ratten aanpakken bij de bron


25 april 2012

In de Kolenkitbuurt is sprake van een rattenplaag, zo meldden het Parool en At5 met meerdere berichten. De ratten zouden er zo groot zijn als konijnen en volgens bewoners springen ze zelfs in auto’s waarvan de deur even open staat. De PvdA in West is boos over de rattenplaag en wil dat het dagelijks bestuur snel actie onderneemt. De Partij voor de Dieren is van mening dat het schoon en heel houden van de buurt het beste werkt tegen ratten en ook bevorderlijk is voor een prettige leefomgeving voor de bewoners.

Ratten zijn alleseters. Ze horen bij de normale populatie van dieren in de natuur en de stad en zijn vooral te vinden zijn in de buurt van water, het riool en (eetbaar) afval. De meest voorkomende rat in Amsterdam is de bruine rat. Deze kan de besmettelijke ziekten overbrengen via ontlasting en urine. Veel mensen ervaren de rat daarom als een ongewenste gast in hun buurt. Zeker wanneer ratten zich in de woning bevinden of rondom het huis.

De GGD bestrijdt ratten gewoonlijk op een dier- en milieuvriendelijke wijze. Dat betekent dat er geen gif wordt ingezet en geen ratten worden gedood. Bij een grote plaag doodt de GGD wel ratten.

De Partij voor de Dieren pleit voor een mens- en diervriendelijke aanpak van overlast door dieren. Het doden van ratten (en dat geldt ook voor muizen) is ineffectief omdat ratten territoriumdieren zijn die zich gelijkmatig verspreiden over een omgeving waar de leefomstandigheden goed zijn. Wanneer er een lege plek ontstaat door gif of vallen, plant de rat zich sneller voort en vult hij de lege plekken weer op.

Daarnaast is het doden van ratten zinloos wanneer de omgeving rijk is aan voedsel voor de rat. Ieder etensrestje op straat of in huis, elk stukje brood dat is blijven liggen na het voeren van vogels, en iedere prullenbak die te vol zit vormt een potentiële bron voor een lekkere maaltijd voor de rat. En heeft de rat eenmaal de smaak te pakken, dan zal hij blijven terugkeren naar de plek waar hij zijn eten heeft gevonden.

De Dierenbescherming pleit er daarom voor om de omgeving voor ratten onaantrekkelijk te maken. Ook de Partij voor de Dieren is van mening dat een overlastvrije buurt begint bij het schoon houden van de openbare ruimte. Een schone en hele buurt is bovendien voor mensen prettiger om in te wonen dan een buurt waarin afval rondslingert. De aanwezigheid van rommel op straat is dan ook een van de items waarmee de gemeente de leefbaarheid in een buurt meet. Bij voldoende capaciteit van de afvalcontainers is het voor bewoners makkelijker om hun afval netjes af te voeren. Als prullenbakken heel zijn en regelmatig worden geleegd, zorgt dat voor een schone straat.

Een schone buurt heeft evenwel een preventieve werking tegen potentiële andere overlast door dieren. Niet alleen ratten, maar ook meeuwen en muizen zijn namelijk dol op afval en etenrestjes.

[plugin news default "dierplaag"]

[plugin vragen null "dierplaag"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren Amsterdam wil bont tijdens fashionweek weren

"Vandaag hebben we het over het verdelingsvoorstel evenementenfonds 2012. De Partij voor de Dieren vindt dat we tijdens evene...

Lees verder

Emailactie tegen circussen met wilde dieren in Amsterdam Zuid

Een aantal dierenwelzijnsorganisaties heeft de handen ineen geslagen om een einde te maken aan circussen met wilde dieren in ...

Lees verder