Over vissen en pijn


29 april 2014

Naar aanleiding van het maandag gepresenteerde onderzoek van Dierenbescherming Amsterdam en Stichting Vissenbescherming heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld aan het nog te vormen college. De Partij voor de Dieren is van mening dat dierenleed zoveel mogelijk moet worden voorkomen en is daarmee ook tegen het opzettelijk verwonden van dieren voor vermaak. Omdat vissen aantoonbaar pijn en stress ervaren bij hengelen, pleiten wij voor een visverbod in de stad. In de discussie over vissenwelzijn valt het op dat het voor veel mensen duidelijk is dat vissen pijn en stress kunnen ervaren, maar dat anderen dit bestrijden. Daarom zetten we hier graag wat informatie op een rijtje.

V
issen hebben een uitstekend ontwikkeld centraal zenuwstelsel
Dos Winkel, oprichter van de Sea First Foundation: "Inmiddels weten we dat vissen een uitstekend ontwikkeld centraal zenuwstelsel hebben (hersenen en ruggenmerg) en een goed ontwikkeld perifeer zenuwstelsel, met pijnreceptoren (= nocisensoren) tot in te toppen van hun vinnen en rond de mond). Vissen voelen dus wel degelijk pijn en ondergaan angst en stress, op min of meer dezelfde wijze als vogels, reptielen en zoogdieren dat doen (kippen, kalkoenen, schildpadden, mensen, koeien, enz). En toch behandelt men deze dieren alsof het bakstenen zijn." (bron: piepvandaag)

De stressrespons van een vis is essentieel vergelijkbaar met de stressrespons van een mens
Professor Gert Flik, hoogleraar Organismale dierfysiologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, zegt over de pijn- en stressbeleving van vissen het volgende (uitzending Kassa 15 maart 2014): “Wij kunnen echt laten zien dat de stressrespons van een vis essentieel vergelijkbaar is met de stressrespons van jou en mij. Alle hormonen die wij, de meeste mensen in ieder geval, ook kunnen associëren met pijn en stress, die worden in vissen ook gemaakt en functioneren in vissen net zoals bij ons.” (bron: piepvandaag)

Vissen voelen pijn en proberen pijn te voorkomen
Dr. Wout Abbink en collega's van IMARES en RUN: "Met dit onderzoek hebben we een fysiologische respons op prikkels die door mensen als pijnlijk worden ervaren aangetoond, alsmede welke invloed de respons op de dieren kan hebben: de waarneming van de pijn. “Vooral de aanhoudende (uren!) gedragsverandering laat dat zien. Maar hoe vissen pijn ervaren, weten we nog niet; analyses van hersendelen die daarbij betrokken kunnen zijn worden momenteel uitgevoerd. Wel zagen we dat de vissen ervan geleerd hebben; een volgende keer proberen ze de prikkel te ontwijken.” (bron: Dier&Welzijn, V-focus+)

Vissen passen gedrag aan op basis van emotie en cognitie, het gaat niet om eenvoudig stimulus-responsgedrag
Modulatie van trace-conditioning in forel door negatieve ervaringen
• De vis moet anticiperen op een beloning (voer): 4 s groen licht en dan 3.5 s uit voor er voer wordt gegeven.
• De helft van de vissen wordt geleerd een aversie te ontwikkelen voor het voer door het gelijk met een electrische schok aan te bieden.
• De vissen die de schok hebben gehad doen er in een vervolgexperiment twee keer zo lang over om op het voer af te gaan. De vissen kunnen dus het aangeleerde gedrag veranderen vanwege de veranderde ‘waarde’ van de beloning; dit toont dus aan dat dergelijk gedrag niet gaat om eenvoudig stimulus-respons gedrag.
• Emotie(s) en cognitie moduleren gedrag. (bron: presentatie Prof. Gert Flik)

"Het wetenschappelijk onderzoek heeft de laatste jaren harde bewijzen op tafel gelegd dat een vis meer is dan een kouwe onder-water-machine. Dat vissen pijnprikkels waarnemen en stress ervaren, dat staat buiten kijf, maar we komen er ook steeds meer achter wat er gebeurt in de hersenen. Een vis reageert niet alleen reflexmatig, maar past ook zijn gedrag aan. Hij is zich bewust van zijn omgeving; hij kan lijden." (bron: Prof. Gert Flik in Volkskrant)

EU en Nederland laten onderzoeken hoe kweekvissen kunnen worden verdoofd voor de slacht vanwege erkenning pijn en stress bij vissen"Het inzicht dat vissen pijn en stress kunnen ervaren, was reden voor de Europese en Nederlandse overheid om in te zetten op het vinden van manieren om kweekvissen te verdoven voor de slacht. Het welzijnsonderzoek heeft zich inmiddels verbreed naar de zeevisserij, het transport en de houderijomstandigheden. Minder stress en beter dierenwelzijn kan leiden tot een betere vleeskwaliteit en kansen voor de betrokken bedrijven." (bron: Dier&Welzijn, V-focus+)

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Online actie voor een visvriendelijk Amsterdam, doe je mee?

Dierenbescherming Amsterdam en Stichting Vissenbescherming hebben onderzoek laten doen naar de mening van Nederlanders over p...

Lees verder

Actualiteit over ganzenvergassingen

De Partij voor de Dieren heeft een actualiteit aangekondigd voor de gemeenteraadsvergadering van woensdag 21 mei met betrekki...

Lees verder