Online actie voor een visvrien­delijk Amsterdam, doe je mee?


28 april 2014

Dierenbescherming Amsterdam en Stichting Vissenbescherming hebben onderzoek laten doen naar de mening van Nederlanders over plezierhengelen. Hieruit blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders vindt dat hengelen de vis pijn, angst, stress en verwondingen bezorgt.

De wetenschap is het er al langer over eens dat vissen pijn en stress ervaren bij het hengelen. Ook in de politiek gaan steeds meer geluiden op die de diervriendelijkheid van vissen ter discussie stellen. D66 en GroenLinks, die samen in het college van burgemeester en wethouders gaan deelnemen en dus veel zeggenschap krijgen, hebben in het Kieskompas van Dierenbescherming Amsterdam aangegeven tegen plezierhengelen te zijn. Zij zijn nog bezig met het vormen van een coalitie, dus er is ruimte voor onderhandelen!

De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van het onderzoek van Dierenbescherming Amsterdam en Stichting Vissenbescherming schriftelijke vragen gesteld aan het toekomstige college. Wij gaan voor een gemeentelijk verbod op deze dieronvriendelijke hobby.

Wij vragen NU ook jóuw hulp voor een visvriendelijk Amsterdam. Deel onze actie op facebook en stuur een bericht naar (de fractievoorzitters van) D66 en Groenlinks en vraag hen om een verbod op sportvissen op te nemen in het nieuwe coalitieakkoord!

Jan Paternotte, fractievoorzitter D66 Amsterdam:
Twitter: @JPaternotte #amsterdamvisvriendelijk
Email: jpaternotte@raad.amsterdam.nl
Facebook: https://www.facebook.com/jan.paternotte

Rutger Groot Wassink, fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam:
Twitter: @rutgerGW #amsterdamvisvriendelijk
Email: r.grootwassink@amsterdam.nl
Facebook: https://www.facebook.com/rutger.g.wassink

[plugin news default "dierenwelzijn"]
[plugin vragen gemeente "dierenwelzijn"]
[plugin moties gemeente "dierenwelzijn"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Weblog: 'Plaagdierdiner toont falend beleid aan'

Naar aanleiding van het derde Plaagdierdiner dat op 19 april in Hotel Buiten wordt georganiseerd heeft fractievoorzitter John...

Lees verder

Over vissen en pijn

Naar aanleiding van het maandag gepresenteerde onderzoek van Dierenbescherming Amsterdam en Stichting Vissenbescherming heeft...

Lees verder